Juhtimine

Alluvate erinevad rollid vajavad juhi tähelepanu

MARGUS SALUMETS, META-PROFIT

03. mai 2018, 10:12
Margus Salumets

Kõigist juhtimisega seotud teemadest ilmselt kõige keerulisem on inimsuhete juhtimine. Vastastikuses läbikäimises tekkivate emotsioonide osa käitumise juhtimisel on kõikehõlmav ja alahinnatud.

Inimsuhteid juhivad tundmused, isegi kui neid kunagi avalikult ei väljendata.
Tööalase suhtluse käigus puututakse kokku nii positiivsete kui ka negatiivsete emotsioonidega ning mõned töötajad on probleemsete situatsioonidega rohkem seotud kui teised.
Seejuures võime märgata, kuidas tihtipeale ainult kerget ebamugavust tekitavad olukorrad käivitavad inimestes neile omaseid protsesse, millega nad ise midagi halba ei pruugi mõeldagi, kuid mis ometi töömotivatsiooni lõhuvad.

Virisejad
Sageli on kollektiivis keegi, kes viriseb klientide, olude, muudatuste jms üle. Kui avalikku ja varjatud virisemist tuleb ette nii sageli, et juhile näib, et see häirib meeskonna tulemuslikkust, kuna leviv nakkus ohustab töökultuuri, peab selle vältimiseks midagi ette võtma.
Kindlasti peab jälgima, et niisuguse töötaja kolleegid ei satuks rahulolematuse puhangute tõttu emotsionaalse surve alla. Sellised töötajad vajavad tähelepanu ja empaatiat. On vaja nende pingutusi märgata ja olla mõistev võimalike raskuste suhtes.
Kui selline inimene on sattunud sinu üksusesse, võta kuulaja roll enda peale. Ära lase töötajatel kanda ja levitada negatiivsust. Ära luba levitada klientide kohta negatiivseid kommentaare ning püüa leida positiivseid tähendusi toimuvale ja olla toetav olukordades, millesse töötajad satuvad.

Kritiseerijad
On inimesi, kes oskavad alati näidata, kuidas üks või teine ettepanek või plaan ei tööta. Kriitikal, mida nad paistavad pidavat oma kohuseks valla päästa, on erinevaid tõsidus- või tugevusastmeid.
Vahel võib see olla otsene ja väljenduda mahategemises või halvustamises. Kriitika võib olla ka kaudne ja peegelduda üldises suhtumises. Juhul kui leidsid oma meeskonnas kritiseerija, ole valmis huvitavaks võitluseks. Valmistu tõsiselt ja õpi kasutama erinevaid mõjutusviise.
Üks hea viis on näidata talle tema käitumise ebakonstruktiivsust ning paluda tal pakkuda välja paremaid lahendusi.
Kõige tõhusam on üllatada teda siis, kui ta pole veel oma kritiseeriva etteastega alustanud, tuues ise esile võimalikud probleemkohad.

Halvasti käitujad
Tihtipeale on organisatsioonide juhid hädas sellega, kuidas selgitada töötajatele firma ootusi nende käitumise ja hoiakute suhtes.
Tihti tunduvad reeglid, kuidas käituda klientide või kolleegidega, nii selged ja endastmõistetavad, et neid on keeruline jutuks võtta. Soovitud käitumise edasiandmiseks tuleb leida sobiv vorm.
Alluvaid peab suunama nägema end oma ametis olulise funktsiooni täitjana, kellelt oodatakse märgatavalt enam kui mutrikeseks olemist, ja mõistma, et kolleegidel on nende käitumisele teatavad ­ootused.
Halva käitumise ennetamiseks loo positiivne kultuur. Teatud aja tagant on kasulik töötajatele meelde tuletada, millised on organisatsiooni ootused neile nii käitumises kui ka suhtumises.

Manipuleerijad
Manipuleerija on üldjuhul sotsiaalne ja särav, ta jätab positiivse, lausa suurepärase mulje. Alles aegamööda tuleb välja varjatud külg – jõuline egoism ning kolleegide otsene alandamine ja ebamugavatesse olukordadesse asetamine.
Manipuleerijad põhjustavad organisatsioonis suuri inimlikke kannatusi, kahju ja raskusi. Enamasti on neil varjatud võimutaotlus ning nad liiguvad oma eesmärkide poole sihipäraselt ja teistest hoolimata. Inimesed lähevad tihtipeale alateadlikult manipuleerijaga kaasa, kuna ühest küljest ei mõelda sügavamalt olukorra üle järele, teisalt ei taheta ise rünnakute ohvriks sattuda.
Manipulaatorile tuleb kohe selgelt ja ühemõtteliselt vastanduda, kuigi on vähetõenäoline, et ta oma käitumist muudab, pealegi püsib tema tekitatud kahju inimestes ka pärast tema lahkumist.
Kui avastad alluvate seas manipulaatori, jälgi situatsiooni erilise hoolega. Hinda, kas manipulaatori kasu organisatsioonile kaalub üles tema tekitatud kahju (emotsionaalne kahju kolleegidele).
Pea meeles, et kui sa ise talle enam kasulik ei ole, ründab ta ka sind.
On võimalik, et juhil endal on keeruline aru saada, kui oluline on tegeleda mitte ainult administratiivsete funktsioonidega, vaid juhtida alluvate genereeritud rolle. Sest konstruktiivsete ja positiivsete suhete puudumise tõttu ei suuda üksus saavutada püstitatud eesmärke.
Häid tulemusi võib saavutada vaid siis, kui alluvad kogevad kolleegide positiivseid emotsioone, tuge ja usaldust.

Toetajad:

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Privaatsustingimused

Iganädalane valik juhtimisartikleid Sinu postkastis!

Jälgi Konverentsid.ee-d sotsiaalmeedias: