Koolitus

Täiskasvanute koolitamine pole käkitegu

KADRI KÕIV

07. oktoober 2016, 12:32

Väga paljud organisatsioonid näevad oma edu alusena pädevaid töötajaid. Täiskasvanute koolitamisel on aga omajagu eripärasid, millega tuleb arvestada.

Töötajate arendamisega tegeletakse süsteemselt, selleks rakendatakse erinevaid meetodeid ja püütakse leida uusi sobivaid vorme. Kindlasti on oluline koht töötajate arendamisel sisekoolitustel. On teadmisi ja oskusi, mille arendamisel väliskoolitaja kaasamine ei olegi võimalik ega otstarbekas ning see saab toimuda vaid organisatsiooni sisemiste ressurssidega. Hea meel on tõdeda, et nõudmised sisekoolituse kvaliteedile järjest kasvavad ja hakkavad võrdsustuma sisseostetava koolitusega.

Sisekoolitust läbiviivalt kolleegilt ei oodata vaid valdkondliku asjatundlikkust, vaid ka oskust anda oma teadmisi-kogemusi kolleegidele sobivas vormis edasi. Just see viimane võib saada komistuskiviks. Valdkondlikkust asjatundlikkusest ei piisa sisekoolituse tulemuslikkuse kindlustamiseks. Reeglina oodatakse koolituse tulemusena muutust koolitusel osalejate käitumises – et nad hakkaksid koolituse mõjul midagi oma töös tegema teisiti. Selle saavutamiseks on vaja sügavamalt mõista, kuidas täiskasvanud õpivad ja omada oskusi, mille abil on võimalik õppimist toetada. Kuna järjest enam mõistetakse, et traditsiooniline, loenguvormis koolitus, ei ole enamasti eesmärgipärane, tekib küsimus, mis võiks olla alternatiiv? Millised on need õppemeetodid, mis toetavad koolituse eesmärkide saavutamist ja kuidas luua õpikeskkond, mis aitaks kaasa soovitud muutusele? Nendele küsimustele ei otsi vastust ainult sisekoolitajad, samade teemade üle mõtisklevad koolitusturul tegutsevad, kogemustega koolitajad, kes otsivad uusi, tõhusamaid lähenemisviise.

Kokkuvõtvalt võib üldistada, et (sise)koolitajate jaoks on kriitilise tähtsusega kolm teadmiste-oskuste valdkonda:

  • võime mõista, kuidas toimub õppimine, millised on täiskasvanud õppija eripärad ja kuidas kohelda täiskasvanud õppijat talle kohasel viisil;
  • oskus koostada eesmärgipäraseid koolitusprogramme ja valida õppe eesmärkide saavutamiseks sobivaimad õppemeetodid;
  • teadlikkus grupis õppimisega kaasnevatest protsessidest ning õpigrupi juhtimise ja kaasamise oskuslikkus.

Toetajad:

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Privaatsustingimused

Iganädalane valik juhtimisartikleid Sinu postkastis!

Jälgi Konverentsid.ee-d sotsiaalmeedias: