Koolitus

Tähelepanelikkus on veenmise aluseks

MARI-LIIS JÄRG, KADRI KÕIV,DEVELOPDESIGN® KOOLITAJAD

15. veebruar 2017, 15:28

Eesmärkide saavutamine sõltub meie elus sageli kellegi teise antavast panusest, mille tekkeks on vaja omaltpoolt mõju avaldada.

Ära lähtu vaid endast

Kui uurida, milline on üks hea mõjutaja, võib sageli kuulda vastust – hea mõjutaja veenab ära. Täpsustades selgub,  et „ära veenmine“ tähendab sageli  mõjusate argumentide kiiret leidmist ja nende jõulist esitamist partnerile. Kindlasti on tugevad argumendid vajalikud, kuid ainult neile panustades ei pruugi oodatud tulemust tulla. Kahjuks lähtutakse argumentide valikul sageli endast, mõeldakse, millistel tingimustel ise nõustutaks. Edukas mõjutaja nendib  tõsiasja – inimesed on erinevad nii oma vajadustelt kui huvidelt ja sellega on vaja lähenemisviisi ja argumentide valikul arvestada.

Kuula päriselt

Teine sage ummiktee on lähtumine enda huvidest, mistõttu satutakse kergesti olukorda, kus „suru, suru veel, tööriist“ hakkab  tahtmatult tööle. Jõuliste selgitusega ja teise osapoole mitte kuulamisega võib saavutada hoopis tugeva ja püsiva vastuseisu. Tulemuslik mõjutaja teab, mis väärtust suudab luua hea kuulamisoskus. See on võti teise poole mõistmiseks. Mõjutamine on sageli kui vahetuskauba tegemine. Vaid tähelepanelikult ja ka päriselt  kuulates saab selgemaks, mida teine tegelikult vajab (mitte segi ajada sellega, mida ütleb end tahtvat). Ja nii luuakse eeldus mõlema osapoole jaoks sobiva kokkuleppe sõlmimiseks.

Loo kontekst

Mõjutamine ei ole seotud ainult otsese suhtlusega, kus väljendatakse teisele poolele oma ootusi ja tahtmisi. Oskuslik mõjutaja arvestab konteksti ja loob ise konteksti.  Miks peaks üldse keegi tahtma kuulata sinu seisukohti? Milles seisneb sinu autoriteet? Kellele ja millises olukorras oleks kõige tulemuslikum oma sõnumiga välja tulla? Oskuslik mõjutaja suurendab mõjuvust nii, et teeb seda juba ennetavalt, tegeledes enda mainega, usaldusväärsuse, kompetentsuse ilmsiks tegemisega.

Kui lühidalt kokku võtta, siis mõjusa suhtlemise juures tuleks tähele panna kolme olulist aspekti:

  • Säilita paindlikkus. Inimesed on erinevad, ei ole ühte kindlat viisi, mis alati sihile viib.
  • Kuula ja püüa mõista partneri vajadusi ning nendega arvestada.
  • Teadvusta, mis on sinu tugevused, kasuta neid ja loo eeldused selleks, et saaksid olla mõjus.

Toetajad:

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Privaatsustingimused

Iganädalane valik juhtimisartikleid Sinu postkastis!

Jälgi Konverentsid.ee-d sotsiaalmeedias: