Kumb jääb peale – aju või robot?

Ellen Tohvri

Viimasel ajal on palju räägitud sellest, et finantsjuhi roll on muutunud. Pelgalt majandusjuhiks olemisest enam ei piisa, finantsjuht on strateeg ettevõtte tegevjuhi kõrval. Strateegina saab ta luua väärtust planeerimise, rahaliste vahendite kaasamise, analüüside ja järelduste tegemise abil.

Planeerimine ja eelarvestamine on oluline sisend juhtimisaruandluse protsessis. Pigem on reegel see, et me ei planeeri, kui planeerime, ja tihti peame tõdema, et planeerimisprotsessi juurutamine ebaõnnestub. Efektiivsem juhtimissüsteem põhineb aga printsiibil „mida mõõdad, seda saad“.

Andmekaeve ja ennustav analüütika on täna kuumad teemad. Predictive analytics kasutab mineviku andmeid, et ennustada tuleviku sündmusi. Analüüsi aluseks on andmekaeve, statistilised algoritmid ja masinõppetehnikad, et identifitseerida tõenäosust tuleviku sissetulekuteks, mis põhinevad minevikuandmetel. Teoorias on kõik lihtne, aga juurutamisel tekivad probleemid ja head ideed ei jõua tihtipeale heade lahendusteni.

Pärnu Finantskonverentsil räägimegi sellest, mida peab arvestama ja kuidas juhtima protsesse, et valida õiged eelarvestamise ja prognoosimise tehnikad, ning kuidas jõuda andmete kasutamise abil suurema efektiivsuse ja kasvava kasumini.

    Ellen Tohvri, Pärnu Finantskonverentsi programmijuht