Blogi

Tehnoloogia areng suurendab asukoha tähtsust

Innovatsioon ja tehnoloogia areng pidi vähendama asukoha olulisust. Miks on läinud teistpidi?

Maailm pidi olema lame Friedmani teooria (raamatust World is Flat) kohaselt. Enrico Moretti (Berkeley majandusprofessor) on oma raamatus ’The New Geography of Jobs’ jõudnud teistsuguste järeldusteni. Erinevused USA erinevate linnade ja regioonide vahel järjest süvenevad. Seattle, Boston ja Austin on võitjate seas ja kaotajad on traditsioonilistele tööstusharudele panustanud Detroit (autod), Rochester (fotograafia) jne.

Enrico peamised argumendid on järgnevad:

Töökohti luuakse klastrites. Kehtib gravitatsiooni reegel. Õiged (innovatiivsed) tööstusharud ja haritud inimkapital tõmbab ligi uusi investeeringuid ja tööandjaid, sellal kui linnad ja regioonid ’valede’ tööstusharudega hääbuvad. Ökosüsteemi osadeks on innovatiivsed ettevõtted, kapitaliturg, kõrgelt haritud töötajad ja tugev teenusmajandus.

Innovatiivsed ettevõtted loovad 5 korda rohkem kaudseid kui otseseid töökohti. Võrreldav suhe on tööstuse puhul 1.6 ja nn innovatiivsete sektorite hulka kuuluvad veeb, tarkvara, R&D, farmaatsiatööstus, filmid jne. Näiteks Apple’l on Cupertinos 13 tuhat töötajat, kuid loodud on 70 tuhat kaudset töökohta, mis omakorda jagunevad suhtega 3 : 2 oskusametite (juristid, õpetajad, õed) ja lihtsama töö vahel (juuksurid, ehitajad, teenindajad).

Kuigi poliitikud seda soovivad, siis pole olemas universaalset reeglit innovatsiooniklastri loomiseks. Enamus klastreid on tekkinud juhuslikult ja on seotud õnnefaktori ja nn ühe mehe otsustega, näiteks Gates viis Microsofti peakorteri Albuquerque’st Seattle’sse jne.

Kuna tööd ei saa tuua töötute juurde, tuleb töötud viia töö juurde. Ameerikas puudub muidugi euroopalik regionaal/põllumajanduspoliitika. Seepärast on ettepanek maksta kinni kolimis- ja elamiskulud töökoha leidmiseni uues elukohas. Ka keskharidusega vähemkvalifitseeritud töötajad teenivad suure kõrgharitute kontsentratsiooniga linnades oluliselt rohkem.

KOMMENTAARID

Soovitame lugeda ka raamatu tutvustust ja kommentaare Amazonist. Gaetan Lioni esimene kommentaar võtab argumendid ja erinevad monograafiad ülevaatlikult kokku. Huvitavad on näited selle kohta, kui oluline on õnnefaktor. Lisaks Gatesile näiteks Shockley otsus valida asukohaks Mountain View, kuhu hiljem lisandus Intel jne.

Sarnased reeglid kehtivad ka meie majandusruumis. Tallinnal on palju rohkem ühist Helsinki ja Stockholmiga kui mõne põhja-Soome või Eesti linnaga. Paradoksaalselt on moodne tehnoloogia hoopis suurendanud inimsuhtluse olulisust.

http://sloanreview.mit.edu/improvisations/2012/06/06/the-multiplier-effect-of-innovation-jobs/#more-13772

http://www.amazon.com/The-Geography-Jobs-Enrico-Moretti/dp/0547750110

Pärnu Finantskonverents 2015 “KPI – Kuradi Palju Infot” 16.-17. apr 2015

Vaata ja registreeri »

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Kokkuvõtted viimase aja huvitavamatest juhtimisartiklitest

2 korda kuus Juhtimisideede uudiskiri ja tulevaste konverentside info Sinu postkastis!

Kalender

 • Koolituskonverents 2016

  25. nov 2015 Vaata »

 • Pärnu Turunduskonverents 2015

  15.-16. okt 2015 Vaata »

 • Pärnu Raamatupidamiskonverents 2015

  24.-25. sept 2015 Vaata »

 • Palga Päev 2015

  9. sept 2015 Vaata »

 • Pärnu Juhtimiskonverents 2015 „20 aastat hiljem. Juhi töölaud.”

  14.-15. mai 2015 Vaata ja registreeri »

Ürituste arhiivi koos materjalidega leiad siit

Teised meist

IndrekMaripuu_avatar-104x104

Indrek Maripuu

Loovusait, koolitaja

Koolitusjuhi jaoks, ma usun, on Koolituskonverents hea ülevaate saamise koht - võimaldab paremaid ...

x
Mida teevad parimad juhid teisiti?

Kokkuvõtted viimase aja huvitavamatest juhtimisartiklitest

Kord nädalas Juhtimisideede uudiskiri ja tulevaste konverentside info Sinu postkastis!