Blogi

Tehnoloogia areng suurendab asukoha tähtsust

Innovatsioon ja tehnoloogia areng pidi vähendama asukoha olulisust. Miks on läinud teistpidi?

Maailm pidi olema lame Friedmani teooria (raamatust World is Flat) kohaselt. Enrico Moretti (Berkeley majandusprofessor) on oma raamatus ’The New Geography of Jobs’ jõudnud teistsuguste järeldusteni. Erinevused USA erinevate linnade ja regioonide vahel järjest süvenevad. Seattle, Boston ja Austin on võitjate seas ja kaotajad on traditsioonilistele tööstusharudele panustanud Detroit (autod), Rochester (fotograafia) jne.

Enrico peamised argumendid on järgnevad:

Töökohti luuakse klastrites. Kehtib gravitatsiooni reegel. Õiged (innovatiivsed) tööstusharud ja haritud inimkapital tõmbab ligi uusi investeeringuid ja tööandjaid, sellal kui linnad ja regioonid ’valede’ tööstusharudega hääbuvad. Ökosüsteemi osadeks on innovatiivsed ettevõtted, kapitaliturg, kõrgelt haritud töötajad ja tugev teenusmajandus.

Innovatiivsed ettevõtted loovad 5 korda rohkem kaudseid kui otseseid töökohti. Võrreldav suhe on tööstuse puhul 1.6 ja nn innovatiivsete sektorite hulka kuuluvad veeb, tarkvara, R&D, farmaatsiatööstus, filmid jne. Näiteks Apple’l on Cupertinos 13 tuhat töötajat, kuid loodud on 70 tuhat kaudset töökohta, mis omakorda jagunevad suhtega 3 : 2 oskusametite (juristid, õpetajad, õed) ja lihtsama töö vahel (juuksurid, ehitajad, teenindajad).

Kuigi poliitikud seda soovivad, siis pole olemas universaalset reeglit innovatsiooniklastri loomiseks. Enamus klastreid on tekkinud juhuslikult ja on seotud õnnefaktori ja nn ühe mehe otsustega, näiteks Gates viis Microsofti peakorteri Albuquerque’st Seattle’sse jne.

Kuna tööd ei saa tuua töötute juurde, tuleb töötud viia töö juurde. Ameerikas puudub muidugi euroopalik regionaal/põllumajanduspoliitika. Seepärast on ettepanek maksta kinni kolimis- ja elamiskulud töökoha leidmiseni uues elukohas. Ka keskharidusega vähemkvalifitseeritud töötajad teenivad suure kõrgharitute kontsentratsiooniga linnades oluliselt rohkem.

KOMMENTAARID

Soovitame lugeda ka raamatu tutvustust ja kommentaare Amazonist. Gaetan Lioni esimene kommentaar võtab argumendid ja erinevad monograafiad ülevaatlikult kokku. Huvitavad on näited selle kohta, kui oluline on õnnefaktor. Lisaks Gatesile näiteks Shockley otsus valida asukohaks Mountain View, kuhu hiljem lisandus Intel jne.

Sarnased reeglid kehtivad ka meie majandusruumis. Tallinnal on palju rohkem ühist Helsinki ja Stockholmiga kui mõne põhja-Soome või Eesti linnaga. Paradoksaalselt on moodne tehnoloogia hoopis suurendanud inimsuhtluse olulisust.

http://sloanreview.mit.edu/improvisations/2012/06/06/the-multiplier-effect-of-innovation-jobs/#more-13772

http://www.amazon.com/The-Geography-Jobs-Enrico-Moretti/dp/0547750110

Pärnu Tarneahelakonverents 2016 “Transformatsioon” 10.-11. märts 2016

Vaata ja registreeri »

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Kokkuvõtted viimase aja huvitavamatest juhtimisartiklitest

2 korda kuus Juhtimisideede uudiskiri ja tulevaste konverentside info Sinu postkastis!

Kalender

Ürituste arhiivi koos materjalidega leiad siit

Teised meist

babdc9cc-5ae0-40ee-b405-8e7f99071b45

Katrin Vernik

A. Le Coq

Tutvun alati saadetavate konverentside sisupoolega, isegi siis kui ajaplaan ei võimalda kaaluda sel...

x
Mida teevad parimad juhid teisiti?

Kokkuvõtted viimase aja huvitavamatest juhtimisartiklitest

Kord nädalas Juhtimisideede uudiskiri ja tulevaste konverentside info Sinu postkastis!