Välkkoolitus

Kas kuulad või ootad rääkimist?

MARGO LOOR, SPEAKSMART/MODERAATOR.EE KOOLITAJA, ARUTELUDISAINER JA -JUHT

02. august 2017, 10:16
Margo Loor, SpeakSmart/moderaator.ee koolitaja, aruteludisainer ja -juht

Töötasin hiljuti ühe Eesti tehnoloogiaettevõttega, et muuta nende sisemised koosolekud produktiivsemaks. Rääkisime muuhulgas sellest, kas nad arutelude ajal kuulavad teineteist või ootavad rääkimist. Rahvuste mõttes mitmekesine seltskond vaatas mind kohati natuke küsivate pilkudega ja mõtlesin, et võibolla neil tõesti pole kuulamisoskusega probleemi.

Vastus tuli üsna kiiresti - andsin meeskonnale lahendamiseks nende ettevõtte jaoks olulise värbamist puudutava probleemi ja jälgisin arutelu kulgemist ruumis. Veerand tunniga jõuti olukorrani, kus pooled ruumis viibinud inimesed rääkisid korraga, proovides ennast üle teiste kuuldavaks teha ja loomult vaiksemad olid arutelus vaatlejateks tõmbunud. 

Professionaalse moderaatorina koosolekuid, strateegianõupidamisi ja läbirääkimisi juhtides saad oma töös üsna kiiresti aru, milline on arutelukultuur organisatsioonis, subkultuuris või riigis tervikuna. Eesti ettevõtetes toimuvaid arutelusid iseloomustab üldiselt lähtumine isiklikust kogemusest laiapõhjalisema tõestusmaterjali asemel, läbi naljade tehtud, sageli isiku pihta suunatud torked, vähene kuulamine ja esimesel võimalusel killu või kommentaariga kõneleja jutule vahele lõikamine, domineerimine valjema häälega ja ekstravertsemate inimeste poolt. 

Kõige produktiivsemad arutelud on sellised, kus kõik osalejad saavad sõna võrdsetel alustel ning ei pea teistest üle karjumisega oma jutujärge välja võitlema, kus inimesed kuulavad, mitte ei oota ainult rääkimist, kus isiklikke torkeid ja kommentaare peetakse ebakultuurseks ning kus valitakse lahendus, mida toetavad kõige tugevamad argumendid, mitte kõige tugevamad isiksused ruumis.

Kuulata saab väga erinevalt 

Näiteks empaatiline kuulamine, eesmärgiga saada aru, mida kõneleja tunneb. Või detailne kuulamine, eesmärgiga leida üles mõni konkreetne fakt. Sisuliste koosolekute jaoks kõige produktiivsem on struktuurne kuulamine, mille käigus kuulaja proovib kõneleja jutust leida põhiväited ning neile vastavad selgitused ja tõestused. 

Tihti, kui kuulamisoskusest juttu teen, noogutavad inimesed kaasa: “Jah, aktiivne kuulamine. See on oluline.” Ei. Ma räägin millestki palju enamast kui väikeste noogutuste ja häältega jutule reageerimisest, kuigi ka see pole vähetähtis. Ma räägin sellest, millega inimene oma peas tegeleb, kui ta koosolekul või vestluses parajasti ei räägi. Kas ta ootab kõneleja hingetõmbepausi, korrates peas oma mõtet, et see ei ununeks enne sõna saamist? Või kuulab ta nii hoolikalt, et kui kõneleja on mõtte lõpetanud, suudab kuulaja talle mõtte kokkuvõtlikult ja täpselt tagasi peegeldada? Stephen Covey on öelnud, et vajadus olla ära kuuldud on üks inimese suurimaid vajadusi ning et samas on meil kõigil liiga kiire, et teineteist kuulata. 

Kuidas olla parem kuulaja? 

Kuulamisele koosolekutel aitab kaasa, kui selle käigus teha kirjalikke märkmeid. Mõte ei lähe siis nii kergesti uitama. Teiseks aitab see, kui on kokku lepitud, et teineteise jutule ei segata vahele, välja arvatud juhul, kui keegi ennast liiga kauaks rääkima unustab ning ka siis on vahelesegamise õigus ainult koosoleku või arutelu juhil. 

Seejuures võiks koosoleku juhil olla ka sõna andmise roll. Osalejad peavad oma sõnasoovist talle märku andma näiteks väikese noogutuse või sõrme tõstmisega ja sobival hetkel annab ta soovijale sõna. Nii jääb ära verbaalne võitlus jutujärje eest. Need ei ole keerulised asjad teha, aga koosolekul osalejale loovad need tunde ja teadmise, et ta kuulati ära. 

Ei ole palju tundeid, mis oleks positiivsuselt võrreldavad sellega, kui keegi on su päriselt ära kuulanud ja aru saanud. Ta ei pruugi seejuures sinuga üldse nõustuda. “Understanding is not agreement,” ütleb 14 aastat FBI eriläbirääkijana töötanud Chris Voss. Oluline on, et seda ära kuuldud olemise suurepärast tunnet saab iga juht oma tiimi liikmetele pakkuda.

Toetajad:

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Privaatsustingimused

Iganädalane valik juhtimisartikleid Sinu postkastis!

Jälgi Konverentsid.ee-d sotsiaalmeedias: