Hea juht on autentne ja siiras

ANDRES KÄRSSIN

07. aprill 2016, 15:15

Kui küsida Eleringi juhi Taavi Veskimägi käest, mis ta arvab eelmise aasta lõpus ühe uuringu tulemusel talle omistatud Eesti mõjukaima riigiteenri tiitlist, siis ta lihtsalt muigab selle peale. Kahtlemata on siinsel suurimal taristuettevõtte juhil nii mõju kui ka võimu, kuid vaevalt tänases kiiresti muutuvas maailmas ainult sellest piisab olemaks hea juht. Pigem on mitmekülgsed kogemused, selged väärtused ning hea vaimne ja füüsiline vorm muutustega toime tulemiseks see, mida kaasaegne juht vajab.

Kogemuse mõtestamine on oluline

Taavi Veskimägi sõnul on ta kogemuste lisandudes ühe enam hakanud mõistma ðoti filosoofi ja kirjaniku Thomas Carlyle’i öeldut, et kogemus võtab küll kole kõrget tasu, kuid õpetab nagu ei keegi muu. Samas tänasel päeval ainult minevikust õppimisest ei piisa. „Mulle tundub, et kogemuse väärtus on ajas muutunud, kuna me elame enneolematult ettearvamatutel aegadel. Muutus on pidev reaalsus, mida tajume ka sellises konservatiivses äris, kus tegutseb elektri- ja gaasisüsteemi haldur Elering. Oluline ei ole kogemus per se, vaid kuidas juht suudab kogemust mõtestada. See on juhi töö iseendaga. Mina näen liidri keskse ja esmase ülesandena organisatsioonis sisuliselt reaalajas suuta määratleda, millises äris ollakse, millises mitte. Nende valikute tegemine tugineb paljuski mõtestatud kogemusele ja ärikeskkonnas toimuvate trendide mõistmisele. Sealt lähtub iga organisatsiooni eluks vajalik narratiiv.“  Viimane on ka Veskimägi üheks praeguseks väljakutseks.

Nimelt sai Eleringist sellel aastal ka gaasi ülekandevõrgu omanik ning nüüd tuleb juhil kaks täiesti erinevat organisatsioonikultuuri ühte jalga käima panna. „Luua elektri- ja gaasi ühendsüsteemihalduri  narratiiv, mis seoks kaks organisatsiooni kokku, kus kõigil oleks oma roll ja mis viiks organisatsiooni edasi uute arenguteni,“ tõdeb Veskimägi. „Nüüd on ääretult oluline küsimus see, kuidas meil siin Eleringis asju tehakse, mis on need tavad ja kombed. Kogemus aitab juhil neid relsse õigesti paika saada.“

Kolme erineva sektori tundmine on tugevuseks

Taavi Veskimägi peab oma eeliseks seda, et tal on viimase 20 aasta jooksul saanud tegutseda juhina nii avalikus sektoris, erasektoris ja kolmandas sektoris: „Kuna erinevate sektorite inimesed räägivad erinevat keelt, erinevad on tavad ja kombed, siis sealt on võimalik võtta välja see parim sünergia.“ Just nende kolme erineva sektori tundmist peab ta üheks oma tugevuseks Eleringi kui kvaasiriikliku äriorganisatsiooni juhtimisel. Ta möönab, et on nende aastate jooksul juhina on ta palju õppinud ja palju ümber mõtestanud. Ja see ongi kogemus.  

„Alustasin rahandusministeeriumi osakonna juhatajana olles teise kursuse üliõpilane – toona, 90ndate keskpaigas oli see täiesti tavaline. Oleks mul 28-aastaselt rahandusministrina olnud tänane kogemus, siis oleks teinud palju asju teisiti. Aga on nagu on – kui refereerida Õnnepalu „Mandala“ kasside filosoofiat,“ lisab Veskimägi.

Veskimägi sõnul tahavad noored kõiki lahinguid võita, kuid alati ei saa ega tohigi võita. Tuleb lasta ka teistel võita. Kui keegi võidab liiga palju, siis ilmselgelt tekib sellele jõule ka vastujõud Newtoni kolmanda seaduse järgi. „Ka minus on tohutu hulk sellist sisemist energiat, mida nimetatakse hunt it down and kill it–intensiivsuseks, ent olen aja jooksul üha enam proovinud käituda tasakaalustatult. Olen isegi koostanud endale Taavi situatsiooninutikuse mudeli selle saavutamiseks. Süsteemid toimivadki tasakaalus.“

Üheks ajamärgiks on autentsuse küsimus, millest Taavi Veskimägi oma juhinägemuses mööda ei saa. „Sa ei saa olla keegi, kes sa tegelikult pole ning etendada ühte rolli kella kaheksast viieni, et seejärel olla keegi teine. Esiteks ei ole see võimalik, sest juhi töö on 7/24 ja pole olemas piire töö ja elu vahel. Juhi töö on elu läbiv.  Mitme rollide etendamine on väsitav tõenäoliselt juhile endale ja toob varem või hiljem kaasa rollide konflikti. Hea juht on autentne ja siiras. See ei ole tingimuslik, vaid absoluutne juhtimise nõue.“

Veskimägi sõnul on juhi sotsiaalne kapital võrdväärselt oluline nii ettevõtte sees kui ettevõtet esindades suhtluses klientide ja teiste osapooltega. „Ma proovin siiralt tunda huvi, kuidas inimestel läheb. Seda mitte ainult tööalaselt, vaid kuidas neil ka muidu läheb, isiklikus elus. On neil kõik hästi. See on oluline, et nad saaksid maksimaalselt pühenduda oma tööülesannet parimale lahendamisele. Proovin igal võimalusel leida hetke ja näidata inimlikku respekti teiste inimeste vastu, mitte vaid möödaminnes formaalselt õlale patsutada,“ räägib ta. See ongi tõenäoliselt see valem, kuidas hoida pikaaegseid inspireerivaid inimsuhteid. „Noorena olin ka ise väga minakeskne. Olen proovinud liikuda sellest kaugemale, tahan suuta ja osata näha teiste inimest huvisid, proovida neid mõista ja arvestada. Teha sellised otsuseid, mis ka neid arvestavad.“

Erinevatest inimestest koosnevad tiimid on tugevamad

Eleringi juhiga autentsusest vesteldes ei saa kuidagi ümber viimase aja populaarsest teemast ehk siis võõrtähtedega tähistatavatest generatsioonidest ning nende eri põlvkondade inimeste suhtumisest nii töösse kui ka teistesse inimestesse. „Kindlasti nooremate põlvkondade – Y ja Z generatsioonide –  sissetulek tööellu on üks tegureid, mis nõuab juhtidelt võrreldes varasemaga autentsemat käitumist. Minu põlvkond ehk siis X generatsioon ja vanemad oskame teha nägusid kui vaja, kuid tundub, et nooremal põlvkonnal on oskus topeltrolle mängida oluliselt väiksem. Neil pole seda vaja olnud või see pole neile loomuomane. Vaadates sotsiaalmeediat – inimesed jagavad meie põlvkonna jaoks isiklikku elusfääri kuuluvat infot ilma mingisuguse probleemita.“ Nii see tõepoolest on.

Teisalt tuleb autentsuse kõrval Veskimägi sõnul tänapäeval arvestada veel ühe uue mõõtmega, milleks on multikultuurilisus. Kui peale Eesti taasiseseisvumist tegutsesid siinsed ettevõtted Eesti ning parimal juhul Balti kultuuriruumis, siis tänane majandustegevus toimub üle piiride paljukultuurilises maailmas. „See on toonud ja seadnud hoopis teised väljakutsed inimeste kvalifikatsioonile. See tekitab veelgi rohkem vajadust olla inimeste inimene, sest suhtlus käib ikkagi inimeste vahel.“

Põlvkondade vahelisi potentsiaalseid konfliktikohti kohtab ilmselt kõigis ettevõtetes, kaasa arvatud Eleringis. Taavi Veskimägi toob mõned näited: Eleringis on ametis palju kogenud vanema põlvkonna insenere, kes harjunud konkreetse tööajaga. Samas noorte jaoks on paindlik tööaeg absoluutne väärtus, märgib ta. Kuidas panna vanem põlvkond ja noorem põlvkond üheks tiimina kokku töötama? Teiseks kontorikorraldus -  vanem põlvkond on harjunud kabinetisüsteemiga ning avatud kontor tekitab neis Veskimägi sõnul tohutut stressi. Nooremate inimeste jaoks on seevastu loomulik, et sa saad suhelda teistega kogu aeg. Kuidas leida siin kompromiss?

Taavi Veskimägi räägib siin töökorralduse maatriksist, mida nimetatakse jaotatud muna meetodiks: „Inimesel on sisuliselt kaks rolli – üks funktsionaalne, struktuuriüksuse järgne roll ja teine roll on tal projektipõhine roll. Kokkupandavad projektimeeskonnad on struktuuriüksuste ülesed. See on väga hea võimalus panna erinevate struktuuriüksuste inimesi ning eri teemade inimesi üht asja koos tegema. See aitab ka kõige paremini organisatsiooni sees üle kanda väärtusi – seda, mis moodi meil siin Eleringis asjad käivad.“

Veskimägi lisab, et mida erinevamatest inimestest tiimid koosnevad, seda tugevamad nad on. Sama põhimõte pädeb ka ettevõtte juhatuse kohta. „Eleringi juhatuses kolm inimest. Me oleme kõik väga erinevad inimesed - see on olnud mu taotlus, et langetada tasakaalus otsuseid. Sellistel tiimidel võtab otsuseni jõudmine ilmselt kauem aega, kuid otsuse kvaliteet on parem. Kõige suurem viga juhina on moodustada meeskondasid, kus kõik inimesed on sinu nägu.  Sa ei vaja teist iseennast oma tiimis, see ei anna lisaväärtust.“

Juhtimine ja raamatutarkused

Kuivõrd üks tänapäeva tippjuht kasutab oma töös raamatutarkusi ning kui palju tegutsetakse oma parima teadmise ja kogemuse põhjalt, mille üle võib tagantjärgi raamatuid lugedes äratundmisrõõmu kogeda? „On nii ja naa,“ tõdeb Veskimägi viidates John Kotteri kaheksasammulisele muutuste juhtimise mudelile, mida kirjeldatakse raamatus“ Leading Change“. „Soovitan selle kohta aga lugeda raamatut „Our Iceberg Is Melting“. Raamat kirjeldab neid kaheksat sammu ühe pingviinikoloonia näite najal, kes jäämäe sulades peab ümber asuma mujale. Sama mudel oli puhtalt mudel, mille alusel me gaasi põhivõrgu eraldamise ja ostu läbi viisime. Sama on ka teistpidi näiteid, arendame hetkel energia tarbimise info jagamise platvormi Estfeed. Tegime selle ärimudeli puhtalt Arnoldo Hax’i raamatus lahti kirjutatud Delta mudeli järgi.“

Veskimägi toob veel ühe näite, kus tervest mõistusest ajendatud otsusele on ta leidnud hiljem tuge loetud artiklitest. „Mõni aeg tagasi kiitsime heaks Eleringi laiendatud juhatuse koosolekute hea tava. See oli puhtalt empiiriline arusaam sellest lähtuvalt, et kõik kõrvalised segajad takistasid inimeste keskendumist arutelu all olevatele küsimustele. See pole ainult Eleringi probleem,  sama kehtib näiteks ka vabariigi valitsuse istungite kohta – inimesed tegelevad koosolekute ajal kõige muuga. Kui nad vaatavad Twitteri sõnumeid või loevad ajalehte või teevad muud tööd, siis on selge, et nad pole kohal. Samas on arutelu väärtus. Me leppisime omavahel Eleringi laiendatud juhatuses kokku reeglid, et kui kokku tuleme, siis me väärtustame ka teineteise aega.“

Veskimägi aega väärtustades saab läbi ka meie vestluseks mõeldud 45 minutit. Mõjukust ja võimukust vestluspartnerist siiski ei tulvanud, küll aga sportlikku hasarti, sihikindlust ning erinevaid teadmisi. Ja natuke üllataval kombel ka leplikku meelt, mis ju tagantjärgi mõeldes on tegelikult väga suureks vooruseks. Veskimägi sõnul on ta oma seni peetud ametite jooksul saanud suhelda väga paljude Eesti inimestega: „Olen proovinud paremini või halvemini pidada suhtluses kinni reeglist: mida ma saan ise teistele inimestele pakkuda selle suhtluse kaudu.  Arvan, et see ongi mul võimaldanud head suhtevõrku ühiskonnas omada.“

Arvamused Taavi Veskimägist

Taastuvenergia tootja Nelja Energia juhatuse liige Kalle Kiigske:

Liberaalse maailmavaate esindajana ning olles reguleeritud ja kindlate mängureeglitega energiavarustuse- ja võrguettevõtte juht, siis kindlasti ei ole see positsioon, mida saab rahulikult nautida. Aktiivse ning elava loomuga on Taavi teinud Eleringist avatud ettevõtte ning empaatia on aidanud tal turuosalistega luua hea suhte, hoides avatuse juures ka kõik võrdses positsioonis. See on toonud ja toob ka edaspidi kaasa pingeid, kuid tal on kindlasti julgust teha vajalikke otsuseid.

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo:

Taavi Veskimägi on ääretult sihikindel, suure töövõimega ja nõudlik nii enda kui teiste vastu. Kindlasti on tema juhiks kujunemist mõjutanud mitmekülgne poliitiline kogemus, mis on andnud oskuse huvide rägastikus toime tulla ja tulemusi saavutada. Ja veel, kui poliitiline saatus ta Riigikogusse “tiksuma” saatis, ei kannatanud ta teotahe seda välja - tuleb tunnistada, et sellest kursimuutusest on kõik võitnud. Ma ei üllatuks, kui poliitika teda uuesti vajaks.

NG Investeeringud juhatuse esimees, Eesti Energia endine nõukogu esimees Jüri Käo:

Ma tunnen Taavit päris ammu ja olen näinud teda tegutsemas erinevates rollides - noore poliitikuna kui ta hakkas tegema erakonda ning hiljem ettevõtte juhina. Teda iseloomustab kaks asja, esiteks põhjalikkus ja teiseks töökus. Kui ta ettevõttes midagi teeb, siis eelnevalt teeb ta asja enda jaoks põhjalikult selgeks. Jääb mulje, et ta tegutseb väga eesmärgipäraselt. Ta pole mitte ainult organisatsiooni või lõigu juht, vaid on selgelt orienteeritud eesmärgile - see eristabki teda. 

Taavi tunneb hästi, kuidas riik töötab - see on hea. Lisaks tunneb ta ka seda hästi, kuidas töötab ettevõte. Tal on need mõlemad asjad selged ning kuigi ta pole juhtinud erakapitalil ettevõtet, saaks ta ka sellega hakkama. Tal on turuväärtus olemas ka erasektoris.

Pärnu Juhtimiskonverents toimub 19.-20. mail. Vaata kava ja registreeru osalejaks SIIN.

Toetajad:

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Privaatsustingimused

Iganädalane valik juhtimisartikleid Sinu postkastis!

Jälgi Konverentsid.ee-d sotsiaalmeedias: