Daniel Vaarik: lootsime, et pangad reageerivad

Foto: erakogu

Tuleva pensioniühistu üks asutajatest, hinnatud kommunikatsiooniekspert Daniel Vaarik kinnitab intervjuus, et kui Tuleva poleks pensionikogumise juhtimist enda kätte võtnud, oleks passiivsuse hind olnud liiga suur. Ta märgib, et võib olla just selline mudel, nagu Tulevaga luuakse, võib aidata Eestis juhtida paremini ka kogukondi, demokraatiat ja teisi vajalikke protsesse.

Lisaks Tuleva pensioniühistu juhatusse kuulumisele tegutseb Vaarik partnerina sõnumiagentuuris Akkadian, ta on töötanud välja Eesti Valitsuse digitaalse brändi, kirjutanud kommunikatsiooni käsiraamatu ning osalenud kümnete ettevõtete nõustamises. Vaarik on tuntud ja mõjukas blogipidaja, kelle mõtetest on alguse saanud nii mõnigi ühiskondlik protsess.

Praeguseks on Tulevaga liitunud vajalik hulk, enam kui 3000 inimest ning algkapital on koos. Milline on hetkeseis, on Tuleva II pensionisamba fondide avamise kuup ä ev juba paigas?

Praegu menetleb meie taotlust Finantsinspektsioon ning kui kaua nad seda teevad, ei ole hetkel teada ning konkreetseid lubadusi seega anda ei saa, aga loodame siiski juba märtsis pensionifondid registreeritud saada.

Esimesed 3000 liitujat panustasid Tulevasse algkapitalina vähemalt 1000 eurot ning said ühistu osanikeks. Algkapitali panustamise võimalus on praeguseks suletud. Milliseid võimalusi pakub Tuleva praegustele liitujatele?

Kõik Tuleva liikmed sõltumata liitumise ajast saavad Tuleva osanikeks. Ühistu jagab kasumit kahel viisil: kõigepealt pensioniboonusena kõigile liikmetele vastavalt nende Tuleva pensionifondidesse toodud II samba varade suurusele ning seejärel ülejäänud osa vastavalt liikme panusele algkapitali. Algkapitali panustamine on praeguseks tõesti läbi. See ühekordne aktsioon oli vajalik, et saada kokku registreerimiseks tarvilik algkapital. Samas, liikmete pensioniboonus suunatakse omakorda samuti algkapitali, seega juba aasta pärast liitumist osaleb iga liige nii pensioniboonuse kui kapitaliosa jagamisel.

Kõik pensionikogujad Eestis on Tuleva loomisest juba oluliselt võitnud, sest pangad on pensionifondide valitsemistasusid alandanud ning loonud ka passiivseid indeksfonde. Ühelt poolt, oskasite nii kiiret reageerimist pankadelt oodata ning teisalt, kas usute, et pankade säärased püüdlused pensionikogujaid enda juures hoida kannavad vilja?

Me väga lootsime, et pangad reageerivad me sõnumitele, kuid esimestel päevadel pärast me väljatulekut hoidusid pangad kommentaaridest. Meid tegi see olukord isegi murelikuks - kas nii jääbki? Õnneks murdus esimesena LHV ja seejärel riburadapidi ka teised ning saabusid reaktsioonid uute toodete ja madalamate hindaga.

Just esimesed pankade järeleandmised töötasid väga tugevalt meie kasuks, sest selle läbi kinnitasid pangad, et meie väidetel on tõsi taga. Pankade muutuvad seisukohad tõestasid paljudele inimestele, et Tuleva tegeleb millegi tõeliselt olulisega. See tõi meile rohkem liikmeid. Nii et oleme alati tervitanud pankade valitsemistasude alandamist ning nende uusi passiivseid tooteid. Nende uute võimaluste Eestisse toomine oli üks Tuleva asutamise põhjuseid. Usume ka, et suudame pankadega siin jätkuvalt edukalt konkureerida.

Tuleva üks turundussõnum kutsub üles koguma pensionit omale, mitte pangale. Kui lihtne pensionikoguja liitub Tuleva pensionifondiga, siis millised on peale madalate teenustasude veel argumendid, mille põhjal saab väita, et pension saab võrreldes varasematega kogutud just omale? Kuivõrd oluline on rahvusliku kapitali argument Tuleva jaoks?

Äärmiselt tähtis seisukoht on, et Tuleva peamine eesmärk on kasvatada oma liikmete vara. Meie sisemises struktuuris ei ole mingeid kolmandaid huvilisi, kes sooviksid midagi vahelt teenida. Olemegi meie ise. Kasum on meie kätes. Üks huvide konflikt on likvideeritud. Meie tegevus on rahvuslikust vaatepunktist kindlasti positiivne, sest toetab kohalikku turgu, annab usku, et kohalikud inimesed saavad luua ise uusi ettevõtlusvorme.

Pärnu Juhtimiskonverents 2017 “Täna on homme”  18.–19. mail  esineb teemaga “Ühistegevuste võlud ja valud” Brexiti eestvedaja Nigel Farage, eduka idufirma Testlio juht Kristel Kruustük, dirigent Kristjan Järvi, Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu, endine sõjaväepiloot Nick Goodwyn, Erply juht Kristjan Hiiemaa jpt. lisainfot ja registreeru SIIN.

Toimub

Daniel Vaarik

Lisaks esinevad

Vaata

Millised hakkavad olema Tuleva pensionifondide teenus- ja valitsemistasude suurused ning kuidas need m ää ratakse?

Need saavad olema nii madalad kui võimalik. Veebruari lõpuks andis Tuleva nõukogu juhatusele ülesandeks teha järjekordne alandamise ettepanek ja seda me ka teeme. Mida rohkem liikmeid tulevikus saame, seda madalamaks läheb ka kulude osakaal. Kulude alandamisvõimaluste otsimine saab olema pidev.

Tuleva on loodud ühistulise ettevõtlusvormina. Miks valida ühistulist ettevõtlusvormi, mis on selle eelised? Millist äri tasub ja saab Eestis ühistute kaudu ajada?

Ühest küljest on ühistuline ettevõtlus ju üks vanemaid ettevõtluse vorme, läbi ajaloo on ühistuliselt näiteks Euroopas rajatud võimsaid ettevõtteid, teisest küljest sobib see mõtteviis aga kuidagi eriti hästi kokku tänapäevaste ühisplatvormidega ja paljude selliste olukordadega, kus väga kallist eksperti-vahemeest pole enam ilmtingimata vaja.

Tasub vaadata, kas kuskil on nii-öelda ripakil suur hulk kliente või tarbijaid, kellega mõni ettevõte suhtleb ükshaaval. Mis oleks, kui need tarbijad ühineksid? Kas nad saaksid siis paremaid tingimusi küsida? Kas nad saaksid sedasama asja ise koos odavamalt või paremini teha? Kui tundub, et nii on, siis tasub ka uurida ühistu loomise võimalusi.

Daniel Vaarik, Tuleva üks asutajatest

Just esimesed pankade järeleandmised töötasid väga tugevalt meie kasuks, sest selle läbi kinnitasid pangad, et meie väidetel on tõsi taga.

Ka nii m õ negi teise ettev õ tlusvormi puhul saavad t öö tajad omandada ettev õ ttes osalust. V õ ib ka seda v õ iks nimetada liikumiseks sarnases,  ü histulise ettev õ tluse, suunas? V õ i on tulundus ü histu ettev õ tlusvormina siiski midagi hoopis erinevat?

Ka aktsiaseltsis saab kokku leppida ju peaaegu kõiges, kuid ühistu on teatud kaasamiseks mugavam. Näiteks üks oluline erinevus on selles, et Tuleva liikmetel on üldkoosolekul kõigil üks hääl. Kui jutt oleks aktsiaseltsist või osaühingust, siis tavaliselt sõltuks häälte hulk aktsiate hulgast. Tulevas pole suur- ega väikeomanikke. See aitab välistada ka erinevaid juriidilisi ülevõtmisi ja manöövreid. Erinevalt aktsiaseltsist ei saa Tuleva enda osalusi ka müüa ning see tekitab samuti natuke teistsuguse tegelikkuse.

Muidugi on ühistulisel tegevusel ka keerulisemaid külgi. Tuleva on lubanud hoida kulud madalal ning kaasata inimesi, mis on väga keeruline protsess. See tähendab inimestega rääkimist, pidevat kaasamist. Võib olla, et mingitel hetkedel on ühistu seetõttu aeglasem kui mõnda muud tüüpi ettevõtte. Aga Tuleva puhul tundub, et nii ongi vaja.

Kas võib oletada kuidas Sulle tundub - et inimesed soovivad tänasel päeval, kus informatsioon on vabalt kättesaadav ja vabaduse määr suur, valdavalt järjest enam osaleda ise juhtimises ning teiste juhtimisele alluda pigem vähem? Kas sellel protsessil võiks kusagil olla mingi usutav "lõpp-punkt"?

Tegelikult mina näiteks ei soovinud osaleda rohkem oma pensioniteema juhtimises, kuid ühel hetkel tundus, et kui ma seda ei tee, siis on selle hind minu jaoks liiga suur. Selgus, et sama moodi mõtlevad veel paljud inimesed. Me ei tahtnud, aga muud ei jäänud üle.

Ma ei usu, et keegi tahaks tänapäeval oma elu kõigi aspektide juhtimises osaleda. Tähtis on ikkagi usaldada kedagi, kes seda juba hästi teeb. Seega tuleb üles ehitada süsteeme, mille vastu on taaskord olemas usaldus ning seejuures pakkuda läbipaistvaid võimalusi selle usalduse kinnitamiseks. Ma ei tea, mis selle protsessi lõpp-punkt on, sest elame maailmas, kus usaldust jääb teisest otsast ka pidevalt vähemaks. Võib olla just selline mudel, nagu me Tulevas loome, võib aidata Eestis juhtida paremini ka kogukondi, demokraatiat ja nii edasi?

Viimased kaks küsimust sõnumitest. Kas ja kui palju peaks ühes (keskmises või suuremas) ettevõttes asutuse sisesed sõnumid erinema neist, mis suunatud ettevõttest välja?

Minu arvates ei peaks olulised sõnumid, mis lähevad ettevõttest välja, erinema neist sõnumitest, mis jäävad sisse. Kes jõuab kõiki neid erinevusi meeles pidada? Mis saab, kui sõnumite konflikt välja tuleb? Milleks sellist riski võtta?

Milliseid on s õ numimaailmas keerulised s õ numid, mida ka Akkadianis soovite vahendada ja milliste s õ numite vahendamine on Sinu jaoks p õ nev ja v ä ljakutseid sisaldav t öö ?

Oleme tõesti agentuur, kuhu tullakse keeruliste probleemidega. Tänaste keeruliste probleemide lahendus pole aga ühes geniaalses liigutuses, vaid mitmesammulises faktidest lähtuvas mänguplaanis, milliseid me ka tavaliselt teeme. Usume, et põhimõtteliselt võimatuid ülesandeid polegi olemas, kuid muidugi tuleb alati küsida, kas see või teine asi ikka on see, mida me tegelikult tahame?

Daniel Vaarik, Tuleva üks asutajatest

 Tegelikult mina näiteks ei soovinud osaleda rohkem oma pensioniteema juhtimises, kuid ühel hetkel tundus, et kui ma seda ei tee, siis on selle hind minu jaoks liiga suur.

Jaga lugu:
Seotud lood
KONVERENTSID.EE UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Pärnu Konverentsid.ee toetajad:

Liina Leiten
Liina LeitenKonverentsid.ee juhtTel: 51 84 004