4 september 2017

Eduka kaugtöö viis põhitõde

Kaija Teemägi, Elisa Eesti personalijuht  Foto: Jake Farra

Tänased tehnoloogilised võimalused koos inimeste mobiilsuse kasvu ja igapäevaste käitumisharjumuste muutumisega on tõstnud fookusesse tööaja ja -koha paindlikkuse ehk kaugtöö.

Paljude töötajate silmis on “üheksast-viieni” töökorraldus väga paljudes ettevõtetes mõneti ajale jalgu jäänud – tööd on võimalik teha kodust, suvilast, kohvikust jm.

Elisas alustasime kaugtöö võimaluste loomisega juba kahe aasta eest ning meie kogemuse põhjal saame kinnitada rahvusvaheliste uuringute järeldusi, mille kohaselt kasvatab kaugtöö võimaldamine nii töötajate rahulolu kui ka töö tulemuslikkust ja tööandja mainet. Allpool on viis põhireeglit ja õppetundi, mida selle kogemuse põhjal teiste ettevõtte juhtidel kindlasti arvestada soovitame.

Tööandja-töötaja usaldus

Kaugtöö esmane printsiip on vastastikune usaldus, mis annab töötajale vabaduse ametikohustusi täita enda valitud kohas. See nõuab aga tugevat enesedistsipliini, kuna juhi ootused tulemuslikkusele on ikka samad või isegi kõrgemad. Paljud head töötajad võivad paindliku töökorraldusega muutuda lausa suurepäraseid tulemusi näitavateks kolleegideks, kuid mingil juhul ei tohi unustada, et iga- ühele ei pruugi kaugtöö sobida. Arvestama peab ka sellega, et paljud eelistavad jätkuvalt töötada harjumuspäraselt kontoris ja selle pakutavas rutiinis.

Kokkulepped ja tulemuslikkus

Nii suuremas kui ka väiksemas ettevõttes peab iga juht meeles pidama, et kaugtöö ei seisne kaootilises vabagraafikus või “vabas reedes”, vaid jätkuvalt selgete ja ühiselt mõistetavate eesmärkide alusel töötamises. Nii juht kui ka kaugtööd eelistav töötaja ja kolleegid kontoris peavad ühiselt aru saama, mis tähtajaks peavad töö- ülesanded täidetud olema. Samuti peavad kehtima kindlad reeglid, mille alusel väljaspool kontorit töötatakse. Näiteks võib kokku leppida ja teha seda isegi kirjalikult, et kaugtööd tehakse teisipäevast neljapäevani. Kui valitud mudel toimib ja annab soovitud tulemusi, võib neid reegleid ka käigult kohendada ning vajadusel paindlikumaks muuta.

Regulaarsed kohtumised

Isegi olukorras, kus töökorralduslikult on võimalik kaugtöö rakendamine isegi kuni 90 protsendil ajast, on vajalik vähemalt korra kuus meeskonnaliikmega silmast silma kohtuda. Sõltumata sellest, kui suur osa meeskonnast eelistab kodu- või traditsioonilist kontorit, peaks kogu tiim kindlasti vähemalt korra kvartalis kokku saama. See aitab inimestel paremini koostööd aktiivsena hoida ning suhtlusbarjääre ennetada. Eriti oluline on silmast silma kohtumine uute kolleegide liitumisel.

Probleemid lahendatakse silmast silma Kaugtöö ei tähenda, et töötaja eemaldub argitegevusest ja tegeleb vaid oma töö- lõiguga. Ei ole vahet, kas töötatakse koos kontoriruumides või mujal – ikka tuleb ette muresid ja olukordi, mida on vaja kiirelt lahendada. Sellistel puhkudel peab arvestama, et mida keerukam on teema, seda olulisem on see lahendada silmast silma kohtumisel, mitte telefoni või telesilla vahendusel. Seega peavad mõlemad pooled olema valmis ka kokku saama.

Loomulikult on ka mudeleid, kus inimesed teevad igapäevast tööd suisa teiselt poolt maakera, kuid ka selliste kolleegide puhul peab olema kindel reegel, kuidas vajadusel kohtumist korraldada.

6. septembril toimub konverents Palga Päev “Kui tasuv on paindlikkus? räägib pikemalt paindliku töökorralduse teemal.SIIT.

Kaija Teemägi

Lisaks räägime värske palgauuringu tulemustest ja palgastatistikast, muudatustest töötajate maksustamisel, välismaalaste värbamisest, palgaläbirääkimistest, töötajate motiveerimise viisidest ja paindliku töökorralduse võimalikest ohukohtadest.

Vaata lisainfot

Tehnilised lahendused ja küberturvalisus

Kaugtöö eeldab häid ja toimivaid tehnilisi lahendusi. Ilma hästi toimiva interneti- ühenduseta ei saa kaugtööd ette kujutadagi, kuna n-ö kadunud kolleeg võib tekitada mitmesuguseid tõrkeid ja seeläbi negatiivset emotsiooni. Seega tehniliselt ladusa töötamise aluseks on turvatud WiFi ning mobiilne internet, mis lubavad alati ühenduses olla.

Igal juhul tuleb ettevõtte IT-osakonna abil üle vaadata ning kehtestada seadmete ja ühenduste turvalisus. Seda nii tööks vajalikele failidele ja programmidele ligipääsuks kui ka ettevõtte küberturvalisust silmas pidades – turvamata ühendus avalikust WiFi võrgust on potentsiaalne oht mitte pelgalt konkreetse töötaja andmetele, vaid kogu ettevõttele.

Oma olemuselt ei tähenda kaugtöö töötamist vaid kodust või kohvikust. Kaugtöö on tööviis, mida tegelikult juba kasutatakse ka uutes ja funktsionaalsetes kontorites, kus töötajatele on loodud tegevuspõhised tsoonid ja ollakse koos oma töövahendiga pidevas liikumises.

Samuti ei tasu kaugtööd võtta ka absoluutse äärmusena – tänapäeva virtuaalses maailmas oleme juba niigi virtuaalsuhtlusega kohati üle koormatud, seega hea tiimitunde tagamiseks on igal juhil vaja leida tasakaal eemaloleku ja silmast silma koostöö korraldamise vahel. Kuni kaugtööd nähakse võimaluse, mitte kohustusena, annab see vaid innustust ja motivatsiooni juurde.

Autor: Kaija Teemägi, Elisa Eesti personalijuht

Jaga lugu:
Seotud lood
KONVERENTSID.EE UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Pärnu Konverentsid.ee toetajad:

Liina Leiten
Liina LeitenKonverentsid.ee juhtTel: 51 84 004