22 märts 2018

Kuidas võimu kasutada õigesti ja tõhusalt?

Viktoria Saat  Foto: Meeli Küttim

Ühe definitsiooni järgi võim on inimese võime muuta teise inimese seisundit või meeleolu. Me ei saa mitte mõjuda, me avaldame mõju sellega, kes me oleme, mida teeme ja ka millist käitumist teistes soodustame.

Meie mõjust on rohkem teadlikud need, kes on kuidagi puudutatud. Staatuses väljendub meie võim teiste suhtes. Parim, mida teha saame, on teadvustada oma staatust ja sellega kaasnevaid privileege, mõista nende mõju endale, saada teadlikuks, kuidas staatus avaldub meie käitumises ning mis on selle mõju teistele – seda kõike hõlmab endas võimuintelligentsuse mõiste.

Kui räägime võimust, siis seda võib eristada kolme liiki:

Sotsiaalne: vanus, sugu, haridus, tervislik seisund, välimus, rahvus, majanduslik seis, keelteoskus, kuuluvus, seksuaalne orientatisoon, usk jne. Selle võimu mõju ja väärtus sõltub kontekstis - ühes olukorras vanus võib olla eelis, teises, aga mitte. Sotsiaalne võim tuleb väljastpoolt – see oleneb välistest väärtushinnangutest, normidest ja hierarhiatest. Kõrge sotsiaalse staatusega kaasnevad mugavus- ja kuuluvustunne ning õigused. Mida kõrgem on inimese sotsiaalne staatus, seda vähem ta seda märkab.

Rollist või ametipositsioonist tulenev: roll, positsioon ja ametikoht, mida inimene täidab mingis grupis või organisatsioonis ja sellega kaasnevad õigused ja vabadus.

Isiklik ehk psühholoogiline: enesekindlus, eneseteadlikkus, suhtlemisoskused, kõrge stressitaluvus, enesereflekteerimise võime, emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus jne. Isiklik võim on sisemine võimutunne, mis on meiega vaatamata sellele, mis rollis ja sotsiaalses kontekstis parajasti viibime.

Richard E. Neustadt, ameerika presidentide nõunik ning poliitikateadlane on öelnud: „Võim ei garanteeri võimu“. Formaalse võimu olemasolu ei garanteeri psühholoogilist tasakaalu, sisemise võimekuse tunnet. Isikliku mõjuvõimu puudumine toob tihti kaasa võimu ebatõhusa ja kehva kasutamist. Kui juht ei tunne ennast seesmiselt tugevana, võib ta positsioonist tuleneva võimu alakasutada või vastupidi ülemääraselt rõhutada.

Võimuga seotud probleemid juhtimises

Võimu alakasutus tekitab samuti probleeme, nagu ka selle ülemäärane kasutamine. Siin on mõned näited võimu alakasutamisest:

• konfliktide, raskete vestluste vältimine, otsuste edasilükkamine

• ebamääraselt püstitatud eesmärgid ja tähtajad, ebaselge aruandluse korraldamine

• kuulujuttude levitamine, tagarääkimine

• sõtuvus kiitusest, üleliigne vajadus meeldida

Võimu ülemäärane kasutamine avaldub järgmistes probleemides:

• alluvate mikrojuhtimine

• enesevalitsemise kaotamine

• tagasiside eiramine

• alluvate eelistamine

• raskused mõju avaldamises oma positsiooni kasutamata

Meie sisemine nõrkusetunne ja madal staatus paneb meid võimu ebatõhusalt kasutama. Ameerika psühhloog Julie Diamond rõhutab oma raamatus „Võim. Kasutaja käsiraamat“: „Enda tajutav võim paneb olulisel määral paika meie heaolutunde ja me käitume enamasti lähtudest sellest. Võim on võimas üksnes siis, kui me seda tunnetame“ ja toob esile levinumad lõksud, millesse inimesed positsioonist tuleneva võimu kasutamisel sageli langevad:

• Võimu kasutatakse enne, kui see ära teenitakse. Legitiimsus on vaataja silmades ja selle saavutame siis, kui teenime ära inimeste usalduse ja austuse.

• Otsustamisõigusest hoitakse kõrvale.

• Kasutatakse liiga palju laskemoona - sisemine nõrkuse tunne surub inimest kaitsesse, mis avaldub süüdiste ja rünnakuna.

• Võimu kasutatakse oma madala enesehinnangu turgutamiseks – see on nagu narkootikum, enesetunne paraneb, kui inimesed teid kuulavad.

• Minnakse omaenda müügikõne õnge – käitutakse nagu rokkstaar, kelle ideid imetletakse ning peetakse ainuõigeks.

• Lähtutakse omakasust.

• Lastakse oma peegeldusel end hüpnotiseerida - usutakse, et on tark kõigis valdkonnis

• Ennast ei peeta vastutavaks – ei tunnista oma vigu.

Võim ja neuroteadus

Teadlased on kindlaks teinud, et suur võim pidurdab meie võimet näha asju kellegi teise vaatenurgast. Kõrge staatusega ja kõrgel positsioonil oleval inimesel suureneb egotsentrilisus ehk endale keskendumine, väheneb empaatiavõime ning aju omadus peegeldada keskkonda ja vastavalt sellele muuta oma käitumist. Teisi sõnu, juht tunneb ennast vabamalt enda käitumises ja emotsionaalsetes reaktsioonides ja vähem teadlik sellest, millist mõju ta oma käitumisega alluvatele avaldab. Eriti oluline on seda meeles pidada suure stressi, kriitika või kriisi olukorras, kui abitust kogetakse ohuna ning millele inimese limbiline süsteem reageerib võitle-või-põgene reaktsiooniga. Juhi rollist lähtudes, „võitle“ tähendab ärritust, enesevalitsemise kaotamist, mikrojuhtimist, põhjendamata nõudlikust ning „põgene“ tagasiside eiramist, raskete otsuste või ebameeldivate vestluste vältimist ja edasilükkamist, eriarvamuste mahasurumist.

Mida teha?

Positsioonist tulenev mõjuvõim on habras ja ainult sellele ei saa toetuda. Rollist tulenevat mõjuvõimu kasutab inimene paremini, kui tal on tugev isikliku mõjuvõimu tunne. Isiklik mõjuvõim koosneb enesekindlusest ja sihikindlust, suutlikkusest avaldada mõju. Isiklik võim on eneseteadlikkus ja võime reflekteerida, võime õppida ja riskida, teha vigu ning saadud kogemusi integreerida, et uuesti proovida.

Paljud inimesed asuvad võimupositsioonile kavatsusega teha asju teisiti. Et olla oma rollis tõhus, tuleb juhil saada teadlikuks, mis on tema võimalikud „lekkekohad“, päästikud, väljakutsed ning takistused, mis segavad teda oma rollis tõhus olemast. Millised olukorrad viivad ta tasakaalust välja? Millised on juhi spontaansed toimetulekumehhanismid, kuidas need tema käitumises avalduvad? Kuna võimu olemasolu teeb inimest teiste suhtes vähem tundlikuks, siis on eriti tähtis teha pidevat reaalsuse kontrolli, kasutades eneseteadlikkust ning tagasisidet. Igüks võib langeda lõksu. Väga palju oleneb inimesest, tema ajenditest, teadlikkusest ning võimest enda kallal tööd teha. Teiste valitsemine annab jõu, enesevalitsemine annab tõelise võimu.

Juhtimislabor "Kuidas kasutada võimu õigesti ja tõhusalt?" 4. mail  psühholoog ja coach Viktoria Saat, psühholoog ja coach Piret Bristol, koolitaja ja coach Mihkel Reinsalu, Circle K Eesti peadirektor Kai Realo, Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.

Toimub

Esinevad

Lisainfot vaata SIIT.

Autor: Viktoria Saat

Jaga lugu:
Seotud lood
KONVERENTSID.EE UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Pärnu Konverentsid.ee toetajad:

Liina Leiten
Liina LeitenKonverentsid.ee juhtTel: 51 84 004