10 aprill 2018

Kuidas kootsingu abil käivitada Y- ja Z-generatsiooni?

Foto: Shutterstock

Coaching ehk kootsing kui meetod on viimastel aastatel Eestis aina populaarsemaks muutunud. Juurde on tekkinud mitmeid rahvusvaheliselt sertifitseeritud coach’e, coach’ivat juhtimisstiili kasutavaid juhte ja noori, kes coaching’u teenust aktiivselt kasutavad.

Aga mis asi see coaching õieti on ning kuidas on võimalik coaching’u abil panna tegutsema Y- ja Z-generatsiooni noori?

Coaching on professionaalne ja loov suhe kliendiga, mille käigus keskendutakse kliendi jaoks olulistele küsimustele, genereeritakse erinevaid lahendusi ja sõnastatakse elluviimise teekond, mis loob kliendi isiklikku ja/ või tööalasesse ellu uut väärtust ja rahulolu.

Selleks, et mõista, kuidas on võimalik coaching’u abil panna tegutsema Y- ja Z-generatsiooni noori, peaksime esmalt vaatama, kes on nende generatsioonide esindajad.

Y-generatsioon otsib missiooni

Y-generatsiooni noorteks ehk milleeniumi lasteks nimetatakse noori, kes on sündinud pärast 1982. aastat (1982–1994). Nad on noored, kes on kasvanud 90ndatel, kus toimus maailmas palju geopoliitilisi ja majanduslikke muutusi. Sel perioodil muutus populaarseks internet ja loodi Google. Eesti kontekstist vaadatuna oli see aeg, mil Eesti taasiseseisvus, tekkis palju uusi võimalusi ettevõtlusega tegelemiseks ning valitses n-ö ülestöötamise meeleolu.

Varem sündinud Y-generatsiooni seas on noori, kes on osalenud näiteks Balti ketis või öölaulupidudel. Nad mäletavad aega, kus internetti ei olnud ning välisriiki sõitmine oli privileeg.

Üks peamisi jooni Y-generatsiooni juures on see, et nad otsivad igas oma tegevuses missiooni ja laiemat, väärtuspõhist tähendust. Nad on enesekindlad, optimistlikud, kõrge sotsiaalse vastutusega, ettevõtlikud, mitmekesised ja sallivad. Eelnevate generatsioonidega võrreldes on milleeniumi lapsed protestialtimad ja arvatakse, et ka kõige rohkem organisatsiooni struktuuris muutusi kaasatoov generatsioon.

On oluline märkida, et missioonitundega töötades on Y-generatsioon valmis väga palju panustama, töötades kirglikult pikki tunde. Tööd Y-generatsioon ei karda, kuid tööd, mis nende väärtusmaailmaga ei ühti, nad väldivad.

Töö on nende jaoks missioon ja lausega “Sa pead nii tegema, sest boss ütles nii” ei jõua nende maailmas kuigi kaugele. Vastuseks sellele on tihti protesti täis noor, kes kas lahkub ettevõttest või kaotab oma isu töösse panustamisel. Just väärtuskonfliktid on peamine põhjus, miks Y-generatsioon nii tihti töökohti vahetab.

Arvatakse, et aastaks 2025 moodustavad Y-generatsiooni esindajad koguni 75% maailma tööjõust.

Z-generatsioon otsib õnnelikku elu

Z-generatsiooniks ehk iGeneratsiooni esindajateks nimetatakse neid noori, kes on sündinud pärast 1995. aastat. Sarnaselt Y-generatsiooniga on ka neile missioon ning väärtuspõhine lähenemine tähtis, kuid sellest enam otsivad nad rahuldust pakkuvat, tasakaalukat ja õnnelikku elu. Z-generatsiooni noored on esimene generatsioon noori, kes on (alates sünnist) kasvanud interneti ja sotsiaalmeediaga. Te võite vaid ette kujutada, kui segadust tekitav on neile arusaam, et Google’it või Instagrami polnud olemas ja oli aeg, mil tuli minna raamatukokku referaati tegema.

Oma olemuselt on nad eneseteadlikud, julged, uuendusmeelsed, majanduslikult iseseisvad, praktilised ja sarnaselt milleeniumi lastega ka kõrge sotsiaalse vastutuse tundega. Nad soovivad oma hobid muuta elukutseks ja sissetuleku allikaks ning vajavad töötamiseks rahulikku ning sõbralikku keskkonda.

Z-generatsiooni on kõige enam mõjutanud 2000ndad aastad, mil toimus 9/11 terrorirünnak, ülemaailmne majanduskriis, hoogustusid koolitulistamised, algas Afganistaani sõda, valiti presidentiks Barack Obama, jõudis müügile esimene iPhone ja noori vallutas Harry Potteri maania. Kõik need sündmused on kujundanud Z-generatsiooni väärtusmaailma sellest, mis on neile elus tähtis.

Viimaste uuringute alusel arvatakse, et käesoleval hetkel on 25% maailma populatsioonist Z-generatsiooni esindajad ning aastaks 2022 jõuab suur osa neist ka tööjõuturule.

Mida teha Y- ja Z-generatsiooni noortega?

Y- ja Z-generatsiooni noored on oma olemuselt väga sarnased. Nad mõlemad soovivad teha tööd, millega nad tunnevad väärtuspõhist sidet ning millel on kasu maailmale laiemalt. Samas on siiski mõned erisused, millele tasuks tähelepanu pöörata, kui sa soovid, et noored sinu töökohal oleksid motiveeritud ja tunneksid sisemist rahulolu tehtud tööst.

Milleeniumi põlvkonna uuringutest selgub, et eelnevate põlvkondadega võrreldes vajavad nad senisest enam tagasisidet ja tunnustust tehtud tööle. Nad soovivad töötada ülemusega partnerlussuhte põhimõttel ning teha tööd, mis aitab inimesi ja maailma tervikuna. Töötada vaid osakonna või organisatsiooni eesmärkide nimel ei rahulda neid. Neil on vaja laiemat missiooni ja kõiki kaasavat edutunnet.

Y-generatsioon hindab oma tööd eneseteostuse kaudu ning vajab selleks enda kõrvale inimest/ülemust, kes suudab teda mõista ja läbi coach’ivate küsimuste käivitada.

Viimaste uuringute kohaselt väärtustavad Z-generatsiooni esindajad kõige enam oma sisemist rahulolu ja tasakaalu, häid suhteid ja võimalust luua midagi maailma hüvanguks. Nad soovivad teha väärtuspõhist tööd, mis on seotud nende hobi või huvialaga ning saada selle eest ka väärilist palka. Organisatsiooniga liitudes soovivad nad ühes ettevõttes töötada võimalikult kaua ning töökoha vahetus ei ole neile motiveeriv. Nad vajavad emotsionaalselt intelligentset ülemust, kes on neile oma käitumisega eeskujuks ning kaasavat töökeskkonda, kus kõigil on võimalus panustada.

Olen kindel, et kui sa oled hea kuulaja, küsid coaching’u-stiilis küsimusi ja aitad noortel saavutada eneseteostust ja harmooniat elus tervikuna, siis sa näed, kuidas tema panus töökohal kasvab.

5 nippi Y-generatsiooni tegutsema panemiseks: 

1. Leia aega ja kuula, mis on sinu Y-generatsiooni töötaja tegelik kirg või missioon.

2. Mõtle endast, kui coach’ist, kes ei anna nõu, vaid kuulab oskuslikult ning küsib tulevikku suunatud küsimusi.

3. Anna Y-generatsiooni esindajale tihti tagasisidet ning tunnusta teda tehtud töö eest.

4. Näita Y-generatsioonile tehtud töö tähendust laiemas kontekstis – kes kõik kasu saavad ja milliseid muutuseid see maailmas endaga kaasa toob?

5. Unusta üheksast viieni töötamine ning anna talle selle asemel tähtaeg.

5 nippi Z-generatsiooni tegutsema panemiseks :

1. Näita, et sa oled olemas ja hoolid – kuula ja võta aega nende jaoks.

2. Ole eeskujuks ja näita, mis on head tööharjumused ja efektiivne kommunikatsioon.

3. Anna neile võimalus kasvamiseks – coach’i ja koolita neid.

4. Anna selged juhised ja ülevaade sellest, kuidas neil on võimalik edu saavutada.

5. Anna neile konstruktiivset tagasisidet ja tunnusta neid tehtud töö eest.

 

Autor: Signe Tõnismäe, coach ja koolitaja, ICF Estonia liige

Jaga lugu:
Seotud lood
KONVERENTSID.EE UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Pärnu Konverentsid.ee toetajad:

Liina Leiten
Liina LeitenKonverentsid.ee juhtTel: 51 84 004