Kuidas keeristormi kiuste oma metsikult tähtsaid eesmärke saavutada?

Sarnaselt isikliku eluga on enamik meist tööle seadnud sihid, mida saavutada, et toimuks areng, kasvaksid majandus- või tulemusnäitajad. Tihti kipuvad aga meie suurepärased plaanid takerduma ning pea alati jätab nende täideviimine soovida. Miks?

Eesmärgid peavad olema selgelt mõõdetavad. „Parendada kliendisuhteid“ või „kasvatada käivet“ jäävad liiga hägusaks.  Foto: Unsplash

Enamasti mitte sellepärast, et plaan on kehvasti koostatud, vilets või ebapädev, vaid põhjusel, et puudub efektiivne süsteem, mida rakendada. Keskendutakse valedele mõõdikutele, ei suudeta meeskondi eesmärkide täideviimisesse piisavalt kaasata jne.

Keeristorm

Enamasti tuleb meil oma tähtsad eesmärgid saavutada igapäevase keeristormi tingimustes. Raamat „Täideviimise 4 Distsipliini“ (edaspidi 4DX) on suurepärane manuaal, mis õpetab, kuidas sellistes oludes efektiivselt eesmärkideni jõuda. See on üks väheseid, kui mitte ainsamaid, lähenemisi, mis arvestab keskkonnaga, kus neid tööriistu kasutatakse. 4DXi lõppeesmärk ei ole mitte ainult tulemusteni jõudmine, vaid ka suurepärase toetava töökultuuri loomine.

Raamat: „Täideviimise 4 Distsipliini“

Autor: Chris McChesney, Sean Covey, Jim Huling

Lehekülgi: 344

Kirjastus: Äripäev

Loe näidislehekülgi siit.

Raamat on välja antud koostöös FranklinCovey Companyga.

https://franklincovey.ee/

Raamat keskendub tavapärase korralduspõhise strateegia asemel käitumismuutuse strateegia rakendamisele. Elu nõuab uute ja teistsuguste asjade tegemist, vahel ka asjade teistmoodi tegemist, et eesmärgid saavutada. Kuna inimeste käitumist on raske muuta, on selle strateegia rakendamine tavapärasest keerukam, kinnistudes aga seda pikaajalisem ja efektiivsem.

Printsiibid

On üsna ebatõenäoline, et töötajad, kolleegid, partnerid võtavad initsiatiivi eesmärkide nimel, kui nende proaktiivsuse muskel on treenimata. Raamatus on viidatud Stephen R. Covey „Väga efektiivse inimese 7 harjumustele“, mis on pühendunud inimkäitumise ajatutele printsiipidele, et saavutada tulemusi efektiivsel moel. Proaktiivsus ehk vastutuse võtmine on selle alusprintsiibiks ja peamiseks harjumuseks.

Fookus paika

Liiga paljud eesmärgid hajutavad tähelepanu ja nii jäävadki neist kõige olulisemad tihti saavutamata. Selge, inspireeriv, ajaliselt defineeritud eesmärk annab meeskonnale konkreetse sihi ja arusaama, mis on hetkel oluline.

Eesmärgid peavad olema selgelt mõõdetavad. „Parendada kliendisuhteid“ või „kasvatada käivet“ on hägusad ega anna võimalust objektiivselt hinnata, kuidas eesmärgi saavutamine sujub. Enamasti keskendutakse nn mineviku mõõdikutele ehk siis tulemusele endale, oodates neid kuni aasta, et näha, kuidas eesmärgi täitmine on kulgenud. Nii saame küll objektiivse pildi olukorrast, kuid tulemust ennast enam mõjutada mitte.

80/20 tegevused

Väga oluline on võimalikult kiirelt välja selgitada tegevused, mis mõjutavad enim eesmärgi poole liikumist ning mis lubavad selgelt prognoosida tulemuse saavutamist. Vaid nii saab mineviku mõõdikute ootamise asemel keskenduda tegevustele, millel on eesmärgini jõudmisel suurim mõju. Edu saavutamisel on prognoosiva mõõdiku mõistmine võtmeküsimuseks.

Punktitabloo

Tegevuste tõeline mõju pääseb esile vaid siis, kui neid ka päriselt ja pidevalt mõõta. See nõuab enesedistsipliini, kuid on hea kaasatuse ja pühendumuse looja. Meeskond on pidevalt kursis, kuidas läheb, kas liigutakse ikka võidukursil. Miski ei pane enim pühenduma kui teadmine, et ollakse „võitjate team“!

Nädalane aruandlussüsteem

Paika tuleb panna reaalne ajaliin, et täita olulise eesmärgi poole liikumisel oma 1–2 kohustust meeskonna ees, jättes samas aega tegelemiseks ka pakiliste asjadega. Aruandlus meeskonnas tagab järjepideva tegevuse eesmärgi saavutamisel.

4DXi süsteemiga on võimalik saavutada olulisi eesmärke nii äris kui ka isiklikus elus ja seda tavapäraste igapäevategevuste kiuste.

Jaga lugu:
KONVERENTSID.EE UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Pärnu Konverentsid.ee toetajad:

Liina Leiten
Liina LeitenKonverentsid.ee juhtTel: 51 84 004