Koolitus

Milline inimene sobib meeskonnatööks?

KEIT AUSNER

01. märts 2018, 09:22
Margus Alviste

Meeskonnatööst sõltub sageli organisatsiooni toimetuleku võime, mistõttu on õigete inimeste leidmine ja sünergia saavutamine üks võtmeküsimusi. Kuidas valida oma meeskonda õiged inimesed?

Kogenud juhtimistreener ja Äripäeva Akadeemia koolitaja Margus Alviste leiab, et uut inimest ei tasu valida ainult töövestluse põhjal. On hulk inimesi, kes on harjunud töövestlustel käima. Nad tulevad vahel vestlusele lihtsalt õnne proovima ega pruugi tööst huvitatud olla. Sellised kogenud kandideerijad oskavad end vestluse jaoks sobivalt riietada, teavad, kuidas head muljet jätta ning vastavad küsimustele väga professionaalselt.

Kuidas leida meeskonnatööks sobiv inimene?
Kuidas aru saada, kas töövestlusel on meeskonnatööks sobiv inimene? Vahel on mõistlik rakendada küsimustikke ja teste, aga ­ainult nende tulemustele ei tasu lootma jääda. Traditsioonilisele vestlusele lisaks võiks teha mõne mängulise harjutuse või sotsiaalse eksperimendi. Üks võimalus on tuua kõik kandidaadid ühte ruumi kokku ja anda neile ülesanne, mille käigus peavad nad 15 minuti jooksul saavutama kokkulepitud tulemuse. Umbes 10 minutiga on võimalik aru saada, kui sobivad need inimesed koostööks on. Nimelt unustab inimene 5–7 minuti jooksul ära enda kontrollimise ja avalduvad tema loomulikud käitumismustrid. 

Ülesande lahendamise või sotsiaalse eksperimendi käigus tasuks jälgida inimeste dominantsust ehk nende püüdlust hakata võimalusel täitma juhi rolli. Väga tugevalt domineeriv inimene ei pruugi meeskonnatööle positiivselt mõjuda, sest ta üritab enda tahet igas olukorras peale suruda. See võib viia olukorrani, kus teised liikmed tunnevad, et nende panust ei väärtustata piisavalt, mistõttu langevad nii nende motivatsioon kui ka meeskonna üldine sünergia. 

Äärmuslikud inimesed ei sobi meeskonnatööks
Teine äärmus on täielikult mittedominantsed inimesed. Margus Alviste võrdleb neid veeklaasiga, mida nihutatakse siis, kui vaja on. Sellistel inimestel puudub initsiatiivikus ja nad eelistavad pigem alluda ning täita etteantud ülesandeid. Sageli tajuvad mittedominantsed inimesed, et nendest ei sõltu suures plaanis midagi, ja nad usuvad, et teistel on paremad tingimused töö tegemiseks. Selline mõtteviis saab neile väljakutsuvamate ülesannete juures takistuseks. 

Äärmuslikud isiksused ei ole meeskonnatööks väga hea valik. Alviste soovitab leida kollektiivi sellised inimesed, kes sobivad oma isiksuselt, hoiakutelt, mõtlemisalgoritmidelt ja temperamendilt suurema pildiga. Iga liige võiks ideaalis rikastada meeskonda mingisuguse originaalse panusega, sest meeskonna eesmärk on hakata üksikute inimeste puudusi kompenseerima ja tugevusi võimendama.

Toetajad:

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Privaatsustingimused

Iganädalane valik juhtimisartikleid Sinu postkastis!

Jälgi Konverentsid.ee-d sotsiaalmeedias: