8 oktoober 2018

Neli vajalikku sammu koolituste valikul

Kas sinu arvuti ekraanile hüppab ka erisuguste tegijate kõikvõimalikke koolituspakkumisi? Ehk on on tekkinud tunne, et tahad värskendada oma teadmisi või teha hoopis kogu meeskonnale ühe teadmiste- ja energiasüsti? Või soovid muuta oma meeskonna protsesse?

Jaanika Rannula  

Koolituste hooaeg on täie hooga käivitunud ning põnevaid seminaride ja koolituste pakkumisi tuleb kõikvõimalikel teemadel ja formaatides. Enne kui tormata ja registreeruda väljareklaamitud üritustele, tasuks teha väike analüüs ja mõelda, mis on sinu kui juhi, ettevõtte ja meeskonna jaoks kõige tuumakam sisu, mis viiks tõhusaly eesmärkide saavutamise ning meeskonna tugevnemiseni.

Toon esile neli olulist sammu enne, kui mõne kokkuleppe sõlmid. Loodan, et aitab see mõelda, millised on võimalused arendada ennast ja oma meeskonda koolitusturul, et investeeringul oleks parimad tulemused ja kasutegurid.

Esiteks kaardista vajadused ja eesmärgid. Soovitan mõelda eelkõige enda kui juhi, meeskonna, meeskonna liikmete arengust ja ettevõtte eesmärkidest lähtuvalt.

Mida vajad selleks, et oleksite konkurentsivõimelised, jätkusuutlikud ning saavutaksite oma planeeritud eesmärke? Mida on sul juhina vaja, et loodud strateegiaid ellu viia?

Seda toetab hästi meeskonna liikmete personaalselt seatud eesmärgid, arengukavad ja arenguvestlused, mille käigus saad teada, milliseid oskusi ja teadmisi nad vajavad oma tööks ning sellega on suur eeltöö juba tehtud.

Koolitusvajadused võivad olla erinevad, näiteks:

– uued spetsiifilised teadmised, oskused ja praktilised tööriistad töö efektiivsemaks muutmiseks (raamatupidamise täiendkursused, sotsiaalmeedia, IT, ajaplaneerimine jne);

– juhtide juhtimisoskuste ja teadmiste laiendamine, uute meetodite kasutusele võtmine ja arendamine;

– meeskonnasisene arendamine, muudatuste elluviimine, konfliktide lahendamine, protsesside uuendamine ja loomine, üksteisele tagasiside andmine, ühtsustunde loomine ja eesmärkide seadmine jne;

– uute kontaktide, kliente ja koostööpartnereid leidmine ehk networking;

– kogemuste jagamine, soov värskendada meelt ning olla kursis uudsete võimaluste ja trendidega.

On oluline mõelda, keda oma meeskonnast koolitada. Võib see olla osakonna või meeskonna juht, kes annab teadmisi edasi oma meeskonnale või soovid hoopiski kogu meeskonda tugevdada kinnistades neis ühtseid väärtusi ja visiooni, luua tugevad ja toimivad protsessid ning kommunikatsioonisüsteemid.

Kui mõni meeskonna liige avaldab soovi mõnel kursusel või koolitusel osaleda, siis mõelge koos, kuidas ta kavatseb neid teadmisi oma töös rakendada.

Selgita välja esmane informatsioon ja kõrvuta oma vajadustega

Koolitusturul on palju erineva sisu ja ajakavaga programme. Kindlasti soovitan tutvuda lähemalt ning selgitada välja järgmised tähtsad tegurid.

– Sisu – millistele teemadele keskendutakse, milliseid praktilisi nõuandeid jagatakse ja kas antakse ka lisamaterjale.

– Õpetamise meetodid – kas koolitus on loengu vormis ja baseerub vaid teooria edasiandmisel või või on see ülesehitatud aktiivõppe meetoditele, millest vähemalt 50% on praktika. Uudne lähenemine on coaching’u meetoditel ülesehitatud programmid, kus peamiselt keskendutakse osavõtjate kogemuste vahetamisele, isiklike teadmiste vahendamisele ning suurendamisele.

– Toitlustus – kas see on olemas ja kuulub hinna sisse.

– Aeg – kui kaua koolitused kestavad, et teaksid oma igapäevatööd planeerida ning vajadusel asendajad leida.

– Asukoht – kui see asub teises linnas, siis võivad kaasneda lisakulutused nagu transport ja ööbimine.

– Hind ja koolitaja taust – hinnad on seotud koolitaja tausta ja kogemustega. Väga oluline on uurida koolitaja või coach’i tausta, loe või küsi tagasisidet eelmistelt klientidelt programmile ja koolitajale endale. Ole kindel, et hind ja väärtuspakkumine on kooskõlas.

– Tingimused ja garantii – paljud tippkoolitajad on veendunud oma programmi headuses ning pakuvad tagasimakse võimalusi, kui osaleja ei olnud koolitusega rahul.

– Tunnistus ja sertifikaat – kas koolitaja pakub erialastel koolitustel tunnistust, et osalenud on programmi edukalt läbinud.

Praktika ja harjutamine tulevad alati kasuks

Mõtle sellele, kui palju on sinul või sinu meeskonna liikmel reaalselt aega koolitusel või kursusel käia. Kas sobib 1–3 päeva koolitus või on vajadus osaleda pikemaajalisel kursusel? Palju on võimalik aega investeerida nii, et töised tegemised ei kannataks?

Soovitan kuiva teooriaga koolitustele eelistada neid, kus vähemalt 50% koolitusest toimub praktiline osa ja harjutamine. Hea oleks saada koduseid ülesandeid, et kohe saaksid uusi teadmisi tööalaselt kinnistada ja efektiivselt kasutusele võtta.

Võimalusi on erinevaid. Näiteks:

– spetsiifilised teadmiste koolitused ja kursused. Need on näiteks keeleõpe, müük, arvutitarkvara, raamatupidamine, sotsiaalmeedia, tööohutus, turundus, aiandus, kokandus jne, kus eriala spetsialist annab palju uusi teoreetilisi teadmisi, kus õpitakse ja praktiseeritakse uusi oskusi.

– Kindlal teemal koolitused ja pikemaajalised kursused on asjakohased siis, kui juhil või meeskonna liikmetel jääb puudu konkreetsetest teadmistest ja oskustest. Sellisel juhul on see pikaajaline investeering ettevõtte töötajatesse või iseendasse, kui ettevõtjasse.

– Juhtimiskoolitused – nende osakaal koolitusturul on väga suur ja hetkel tuleb erinevaid pakkumisi nagu seeni pärast vihma.

– Juhtide areng ja oskused. Selles kategoorias on palju pakkumisi erinevatel teemadel. Siinkohal peab olema väga teadlik oma vajadustest ning kitsaskohtadest. Reeglina on need üpris kallid koolitused ning kuulata informatsiooni, mida sa juba tead ning sellest eest palju raha maksta, tundub raiskamisena. Olgu see siis liidrioskused ja eneseareng, protsesside ja muudatuste juhtimine, kommunikatsioon, ajajuhtimine, coach’iv juhtimisstiil jne. Siinkohal soovitan kindlasti läbi mõelda, mida soovitakse muuta, arendada ning mis võiks olla lõplik eesmärk koolituse läbimisel? Kuidas aitab see sinu eesmärke saavutada?

– Valdkonna juhtimiskoolitused: personali-, finants-, projekti-, turunduse-, tootmisjuhtimine jne.

– Seminarid ja konverentsid – reeglina 1–2päevased üritused, kus esineb mitmeid oma valdkonna tippspetsialiste, koolitajad ja ettevõtjaid. Toimuvad networking’u sündmused ja tihti ka töötoad väiksemates gruppides erinevatel teemadel.

Oluline on leida enda jaoks aktuaalsed teema ning esinejad, kes kõnetavad.

Küsi endalt, kui palju on nendest teadmistest kasu reaalses elus? Mitu uut kontakti või koostööpartnerit soovid sündmuselt saada? Sea endale mõõdetavad eesmärgid.

– Ettevõttesisesed koolitused, kus osalevad vaid ettevõtte oma meeskonnaliikmed. Võimalikud teemad:

– meeskonnatunde suurendamine ehk team-building motivatsiooni ja inspiratsiooni saamiseks,

– rollid ja vastutus meeskonnas,

– muudatuste juhtimine,

– ühiste visioonide, väärtuste, eesmärkide ja strateegia loomine,

– projektide käivitamine,

– tagasiside ja edasise andmine,

– konfliktide lahendamine,

– klienditeenindus, müük, turundus, ajaplaneerimine, jne.

Sellise koolituse vajaduse olemasolul soovitan küsida personaalset pakkumist sinu ettevõttele ning koostada sisu just sinu meeskonna vajadustest lähtuvalt.

Coaching juhtidele, meeskondadele ja organisatsioonidele – see on pikaajaline arenguprotsess, kus keskendutakse eesmärkide seadmisele, teadlikkuse kasvatamisele ning muudatustele elluviimisele. Soovitatav kohtumiste arv 6–12 korda.

– Rätsepalahendustena koostatud arenguprogrammid juhtidele, meeskondadele ja organisatsioonidele – see on üks uuemaid võimalusi koolitusturul, mida pakuvad koolitaja taustaga coach’id-superviisorid.

Reeglina teeb koolitaja-coach-superviisor eeltöö juhiga, kus analüüsitakse juhi, meeskonna ja organisatsiooni vajadusi, lepitakse kokku sisu, fookused, eesmärgid ning ajaplaan.

Programm koostatakse vajadusel kogu meeskonnale ja lisatakse liikmetele personaalseid ning meeskonna coaching’u sessioone ja teemapõhiseid koolitusi.

Reaalsete tulemuste saavutamiseks ja muudatuste elluviimiseks on parim koostöö kestvus minimaalselt 3–6 kuud, individuaalsed programmid lausa kuni 12 kuud.

Analüüsi väärtuspakkumist ja koolituse kasutegurit

Kui oled jõudnud selgusele, millised on enda ja meeskonna vajadused, milline on soovitud tulemus, eesmärk ja sobilikuim formaat, siis on aeg keskenduda väärtuspakkumisele.

Mõtle veel:

– mis on pakutava koolituse eesmärk ja võimalik tulemus?

– Kas see hind, sisu ja ajakulu on omavahel kooskõlas?

– Kas lisateadmiste hulk on piisavalt suur, et saavutada kõrgemaid ja suuremaid eesmärke?

– Kuidas see mõjutab minu ja meeskonna igapäeva tööd?

– Küsi kindlasti teistelt sarnastelt koolitajatelt hinnapakkumisi, et saada endale parima sisuga ja hinnaga teenus.

Väga oluline on teha töötajaga selged kokkulepped koolituse tasumise ning tingimuste osas, juhul kui ettevõtte tasub koolituse eest ning töötaja lahkub ettevõttest, et vältida arusaamatusi.

Kindel on see, et koolitada ja arendada saab vaid neid inimesi ja meeskondi, kes seda ise soovivad, on avatud ja tahavad panustada oma aega ning energiat.

Loe lisaksLoe lisaks

Koolituskonverents 2019

Toimub 7. novembril

Lisainfot saab SIIT.

Jaga lugu:
Seotud lood
KONVERENTSID.EE UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Pärnu Konverentsid.ee toetajad:

Liina Leiten
Liina LeitenKonverentsid.ee juhtTel: 51 84 004