30 november 2018

Juhi edukuse võti on teisi edukaks aidata

“Aidates teisi, aitad ennast” – selle mõttega võib nõustuda või mitte. Kindlasti on aga juhi edukuse võti aidata oma inimestel edukaks saada. Selleks sobib hästi tagasiside ja coach’iv juhtimine.

Tiit Kolde  

Edu on eesmärkide saavutamine. Ja selle võti peaks olema teiste aitamises?

Organisatsiooni eduks peavad kõigepealt selle liikmed oma ülesannetega edukalt hakkama saama. Selleks on mõistlik valida õiged inimesed, aga sellest üksi ei piisa. Pelgalt heade eeldustega mängijate meeskonda koondamisega ei pruugi medalisaajate hulka asja olla.

Juhi väga pragmaatiline huvi võiks olla oma eeldustega töötajad võimalikult edukaks saada. Sellele kaasaaitamisel on lisaks äritulemuste saavutamisele lisaboonuseks, et edukad ja iseseisvad töötajad vabastavad omakorda juhti järjest rohkem vajadusest asju ise ära teha.

Aitamine teeb suhted inimlikumaks

Aitamisel on ka psühholoogiline lisamõõde – aitaja ja aidatava vahele kujuneb inimlik side, mis erineb tavapärasest ülemuse-alluva vahekorrast. See toetab töötajate võimestamist ja motivatsiooni, mis omakorda lihtsustab tulemuste saavutamist.

Teiste aitamine on ka lihtsalt rahuldust pakkuv ning on tõestatud, et teiste aitamisel on aitajale stressi alandav mõju.

Juht saab oma inimesi edukaks aidata tagasiside ja coach’iva juhtimisega. Tagasiside all mõtleme mitte kriitikat, vaid teisele inimesele tema kohta teada andmist millestki, mida ta ise ei tea. Eeldades, et inimesed üldjuhul tahavad paremaks saada ja areneda. Tagasiside on arengu oluline eeldus, kuna selleks, et midagi parandada, on vaja kõigepealt probleemist teadlikuks saada, seejärel muutuse vajadust aktsepteerida ja teha muutmise otsus, millele alles saab järgneda muutuse elluviimine.

Tagasiside peaks aitama paremaks saada

Seega, kui meie huvi on aidata kellelgi midagi muuta, peame tagasisidet andma viisil, et inimene suudaks selle “alla neelata” – st saada teadlikuks probleemist ja suuta aktsepteerida muutuse vajadust. Kui meil see ei õnnestu, siis pole lootustki, et midagi muutuks. Tagasiside jääb tühipaljaks kriitikaks ega teeni meie eesmärki – aidata teisel inimesel paremaks saada. Niisiis on meie enda huvides anda tagasisidet õigesti, järgides lihtsaid põhimõtteid:

– räägi käitumisest, mitte isikust (palju lihtsam on aktsepteerida, et ma käitusin halvasti, kui et olen “halb inimene”)

– räägi konkreetsetest näidetest, ära üldista (raske on nõustuda, et käitun “alati” halvasti)

– esita oma arvamust, mitte absoluutset tõde (teadmine, et ka tagasiside andja võib eksida, ei sunni mind öeldud arvamuse vastu “kaitsesse”).

Õigesti antud tagasiside on kingitus ja võib oluliselt arengule kaasa aidata.

Coaching toetab arengut

Coach’ivas juhtimises kasutatakse igapäevatöös coaching’u põhimõtteid eesmärgiga avada inimeste potentsiaali, maksimeerida sooritust ja tõsta iseseisvust probleemide lahendamisel.

Coaching on partnerlus, mis toetab inimese arengut ning toimetulekut muutustega. Siin ei õpetata ega anta nõu, vaid aidatakse inimesel endal sobivaid lahendusi leida. Nii on suurem motivatsioon ja tõenäosus, et “oma idee ja otsus” ka tegelikult ellu viiakse.

2017. aastal International Coach Federationi (ICF) ja Human Capital Institute’i (HCI) tehtud uuringu järgi on coach’iva juhtimisstiiliga juhid keskmisest tulemuslikumad – tugeva coaching’u kultuuriga ettevõtetes olid käibe kasv ja töötajate pühendumus ülejäänutest märkimisväärselt suuremad.

Valdav osa küsitletutest peab coach’iva juhtimise oskusi tänapäeval alustavate juhtide hädavajalikuks kompetentsiks ning planeerib eelseisva viia aasta jooksul laiendada juhtide coaching’u oskuste arendamist. Coaching’ust võib tõhusat abi olla ka juhil enesel – et veelgi edukamalt teisi edukaks aidata.

Jaga lugu:
Seotud lood
KONVERENTSID.EE UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Pärnu Konverentsid.ee toetajad:

Liina Leiten
Liina LeitenKonverentsid.ee juhtTel: 51 84 004