Jana Jukina • 28 september 2016

Õpetamine on ka juhtimine

Foto: Urmas Kamdron

Tänavusel Pärnu Juhtimiskonverentsil „Juht kui õpetaja“ leidsime, et juhtidel on õpetajatega palju ühist – nad on olulised suunajad ja mõjutajad meie elus. Noored Kooli coach ja tugisüsteemi juht Sigrid Melts, kes samuti konverentsil esines, arutleb aga selle üle, miks on õpetaja samas ka juht.

Kuidas saab õpetamisest ühel hetkel juhtimine?

Õpetamine on juhtimine kohe päris alguses – sellest hetkest alates, kui õpetaja kohtub esimest korda oma õpilastega. Juhtida saab protsesse ja inimesi. Protsesside juhtimine kuulub kindlasti ka õpetaja töö juurde, aga sellest veelgi tähtsamaks pean inimeste juhtimist. Õigem oleks vist öelda mõjutamist, sest kedagi vägisi juhtida polegi võimalik. Hea õpetaja, nagu ka hea juht, on eelkõige soodsa arengukeskkonna looja. Ta on inspireerija, valikute pakkuja, ta usaldab oma koostööpartnereid. Koostööpartneriteks on õpetajal klassis õpilased, samamoodi nagu ükskõik millise ettevõtte juhi partneriteks on tema meeskonnaliikmed. Õpilased on targad ja tahavad saada veel targemaks. Õpetaja on kaaslane, kes aitab neil aru saada, kus nad oma arenguteel on, kuhu tahavad jõuda ja kuidas seda saavutada. Sotsiaalsete olenditena saame oma potentsiaali kõige kiiremini avada koos teistega, tundes, et oleme vajalikud ja teeme midagi tähenduslikku teiste heaks. 

Kuivõrd õpetajad ise tajuvad enesel juhirolli? 

Ma usun, et tajutakse küll. Õpetamise ja õppimise paradigma on aga ajas muutunud. Samamoodi nagu ka juhtimistõed on teisenenud. Keerukam on oma uskumusi õpetaja ja juhi rolli kohta muuta. Veel mõni aeg tagasi tundis õpetaja, et peab kõike teadma, kontrollima olukordi. Tänapäevases kiiresti muutuvas maailmas on ehk olulisem see, kuidas kontrolli järjest rohkem ära anda, kuidas õppida õpetama mitte teadja positsioonilt, vaid kuidas anda vastutus oma õppimise ja arengu eest veelgi rohkem õppijale endale ning õpetaja ja juhina olla pigem arengu toetaja ja suunaja.

Noored Kooli õpetajad on selles osas äärmiselt avatud meelega. Nad katsetavad ja eksivad, katsetavad jälle ja õnnestuvad. Noored Kooli õpetajad on iseõppijad ja juhivad õpiprotsesse loominguliselt.

 Kuidas juhirolli tajumine mõjutab õpetaja ja juhendaja suhtumist oma töösse? 

Juhtimine on seotud vastutuse ja teenimisega. Juhil on visioon, mille ta loob koos meeskonnaga ja see on miski, mille suunas liigutakse. Õpetaja teeb täpselt seda sama. Ta vastutab selle eest, et õpilased liiguksid kindlalt seatud sihtide poole ja saavutaksid tulemusi. Kui keegi vastutab ja teenib teisi, on sellel tegevusel mingi kõrgem tähendus, mis omakorda laeb ja võimestab nii õpilasi kui ka õpetajat ennast. Hea õpetaja aitab õpilasel saada õppijaks, kes end ise juhib ja võtab vastutuse omaenda õppimise eest. Usun, et nii õpetamine kui ka juhtimine on kutsumus, mille äratundmine teeb õnnelikuks. 

Mida on ettevõtete juhtidel õpetamisest kui sellisest oma igapäevaellu kaasa võtta? 

Mulle tundub, et nii õpetaja kui ka ükskõik millise ettevõtte juhi üks oluliseimaid oskusi on juhtida coach-ival moel ehk küsimuste kaudu. Selles mõttes arenevad juhi ja ka õpetaja roll üsna paralleelselt. Õpetaja on alati olnud inimeste arengu toetaja ja 21. sajandil teeb ta seda veelgi inimesekesksemalt, tähtsustades õpetaja ja õpilase vahelist suhet, väärtusi, hoiakuid. Info või aine edastamine on üks osa õpetaja tööst.

Minu poja esimene õpetaja ütles ühel lastevanemate koosolekul, et ta on nii õnnelik, et tal on väljakutseid “kirjude sabasulgedega” tegelemisel, pidades silmas väga erinevaid isiksusi oma klassis. Igapäevaellu soovitan juhtidele kaasa võtta oskuse märgata ja väärtustada kõiki neid “kirjusid sabasulgi”.

Jaga lugu:
Seotud lood
KONVERENTSID.EE UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Pärnu Konverentsid.ee toetajad:

Liina Leiten
Liina LeitenKonverentsid.ee juhtTel: 51 84 004