8 juuni 2017

Juhtimis-coaching aitab leida strateegilist selgust

Riina Varts, Juhtimis-coach ja konsultant, ICF Eesti liige  Foto: erakogu

Keerukas maailmas on juhtimises oluliseks saanud stressitaluvus. Juhtidena võtame otsuseid tehes sageli riske, sest need viivad meid uute võimalusteni. Keerukuse vastu aitab lihtsustamine. Vähem on rohkem!

Ka juhtimine peab muutuma lihtsamaks, jäädes seejuures efektiivseks ja tulemuslikuks. Juhid peavad suutma luua oma inimestele turvalise arengukeskkonna, kus on lubatud eksida. Selline juht saab olla inimene, kellel on alandlikkust tunnistada, et tema ei tea kõiki vastuseid. Inimestest saavad “parima” kätte need juhid, kes tunnevad iseennast ja oma piiranguid, kes on enesest teadlikud ja tajuvad oma mõju teistele.

Juhtide õppimisvõime on kriitiline. Eriti oluline on õppida vigadest. Avatus erinevatele kogemustele eeldab emotsionaalse intelligentsuse olemasolu ja võimet tulla toime läbikukkumistega.

Kaitsepositsioon takistab arengut

Juhi arengut võib takistada kriitika talumatus, kaitsesse minek. Muidugi on raske, kui meid kritiseeritakse oskamatult. Siiski on arengule orienteeritud juhid suutelised tagasisidega toime tulema. Üldjuhul ei tunne me iseennast ju väga hästi. Teeme vahel asju, saamata aru, mida või miks teeme.

Samas, tegutsedes teadvustamata, võime jäädagi oma minevikust tulevaid mustreid kordama. Eneseteadlikkust peetakse üheks oluliseks juhtimisedukuse ennustajaks. Nii siis tasubki juhtidel aktiivselt endale tagasisidet otsida ja sellest õppida.

Kogemused õpetavad

Juhtide arendamise metoodikadki on muutunud. Kolleegilt saadud tagasiside arendav mõju võib olla kordi suurem kui juhtimiskoolitusel käimine. Meie parimaks õpetajaks võib saada viimane viga, mille tegime.

Üha enam rakendatakse aktiivõppe erinevaid meetodeid ja õpitakse kogemusi analüüsides. Nii saadakse aru, mis oli edu või ebaedu põhjuseks ja osatakse edaspidist tegevust tulemuslikumaks muuta. Head ärikoolid õpetavad juhtimist, sh ka juhtimis-coaching’ut, just kogemuste mõtestamise kaudu.

Väljakutsete ning kogemuste kaudu õppimise eelduseks on soov areneda ja muutuda. Siin tulebki mängu juhtimis-coaching. Me kõik ütleme igapäevaselt millelegi “ei”, sest ööpäeva pikkuseks on endiselt 24 tundi. Enamasti teeme seda üsna spontaanselt ja on tõenäoline, et ütleme “ei” tühja-tähja asemel vahel ka olulistele asjadele. Juhtimis-coach aitab juhil endas strateegilist selgust leida. Kord kuus pooleteiseks tunniks tema jaoks aega võttes aitab coach juhil keskenduda olulisimale tema töös ja elus, luues nii eeldused eesmärkide tulemuslikuks elluviimiseks.

Isiklikud mõttemudelid võivad lihtsasti saada juhi tulemuslikkuse ja arengu takistuseks. Selleks võivad olla madal enesehinnang, soov kõigile meeldida, ilmeksimatuse sündroom, ohvrimentaliteet jms. Juhtimis-coach oskab piiranguid märgata, teadvustada ja kahtluse alla seada. Coach ei anna nõu ega suru oma vaateid inimesele peale, vaid toetab juhti tema visiooni leidmisel. Lisaks toetab ta juhti erinevate stsenaariumite, valikute ja nende tegemise võimalike tagajärgede läbimõtlemisel.

Riina Varts,  Juhtimis-coach ja konsultant, ICF Eesti liige

 Juhtimis-coaching pole teraapia ega tee inimest “korda”, küll võib see aidata maailma muuta, muutes indiviide, meeskondi ja seeläbi ka organisatsioone.

Suureneb juhi enesekindlus

Just elluviimine osutub tihti juhtidele väljakutseks. Takistuseks võib saada nii eesmärgi ebaselgus, selle puudumine kui ka vähesed enese ja/või teiste juhtimise oskused. Sageli kipuvad juhtide strateegilised eesmärgid igapäevategemiste virvarri alla mattuma. “Kiire” võidab ikka “olulisuse” ja nii ollakse pigem lihtsalt hõivatud kui produktiivne.

Coaching on usaldussuhte loomine inimesega, kes toetab sinu potentsiaali ja aitab sul tuua esile oma “parima” mina. Sealjuures otsustad ikka sina ise, mis see parem mina olla võiks. Coach aitab enda jaoks asjad selgeks mõelda, loob sinu pühendumust, aidates sul endale eesmärke püstitada ja neid ellu viia.

Juhtimis-coaching pole teraapia ega tee inimest “korda”, küll võib see aidata maailma muuta, muutes indiviide, meeskondi ja seeläbi ka organisatsioone. Juhtimis-coaching on suunatud juhtimistegevuste ja -kultuuri toetamisele organisatsioonides.

Muidugi on inimene tervik ja juhtimis-coaching’us tegeletakse vahel ka eksistentsiaalsemate ning isiklike teemadega. See eeldab, et juhtimis-coach on läbinud vastava ettevalmistuse ning mõistab ka inimesse puutuvaid psühholoogilisi teemasid. Oma individuaalse arengu (või selle puudumise!) kaudu mõjutab iga juht otseselt ettevõtte tulemuslikkust!

Autor: Riina Varts, Juhtimis-coach ja konsultant, ICF Eesti liige

Jaga lugu:
Seotud lood
KONVERENTSID.EE UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Pärnu Konverentsid.ee toetajad:

Liina Leiten
Liina LeitenKonverentsid.ee juhtTel: 51 84 004