28 veebruar 2018

Kas järjekordne moeröögatus või on kootsing tulnud, et jääda?

Riina Varts  Foto: Raul Mee

Üha enam populaarsust koguv inimeste arendamise ja toetamise meetod on kootsing (coaching). See eestikeelne uudissõna läheb käibele niisama visalt nagu enamik teisi. Kootsingu kõrval saame rääkida veel ka mentorlusest, konsulteerimisest, nõustamisest, koolitusest, supervisioonist, teraapiast ja muust.

Turul pakutavate teenuste külluses on nende eripäradest raske aru saada nii teenuste tarbijatel kui ka osal valdkonnas tegutsejatel. On palju seinast seina arusaamisi sellest, mis on kootsing, ja ka sellest, mida ta pole. Kui inimene, kes tunneb end olevat kas tööalaselt või isiklikus elus ummikusse sattunud, püüab leida tuge väljast, on tema jaoks suur väljakutse leida endale sobiv abiline ja õige meetod.

Eesti turul valitseb üsna suur segadus. Erinevad pakkujad müüvad justkui nime poolest sama teenust, aga pakutav on hoopis midagi muud.

Mõisted sassis

Erinevaid mõisteid nagu superviisor, nõustaja, psühholoog, terapeut, mentor, konsultant, koots jne kasutatakse läbisegi, vahel ka sünonüümidena.

Tõsi, neis tegevustes on ka mingid sarnasused, teatud ühisosa. Aga ka sama pere lapsed on ju erinevad! Iga nimetatud meetodi puhul on tegemist unikaalse teenusega ja seepärast on oluline, et ka teenuse tarbija sellest just nii aru saaks. Ammugi peaksid asjadest üheselt aru saama teenuse pakkujad.

Segadust jätkub aga ka akadeemilisse maailma, ehkki just sealt peaks meieni jõudma suurem selgus. Kahjuks ei eristata ka ülikoolides arendamise ja abistamise meetodeid piisavalt sisuliselt ja selgelt. Näiteks pannakse ühte patta kootsing ja supervisioon ning kootsing ja kootsiv juhtimine.

Tegelikkuses võtab juht lõppvastutuse oma meeskonna tegevuse ja selle tulemuslikkuse eest. Niisugust vastutust ei võta koots kootsingusuhtes oma kliendi eest kunagi. Koots vastutab kootsingu protsessi eest ning seda juhtides aitab ta inimesel sõnastada eesmärgid ja need ka saavutada.

Erinevad rollid võivad erinevates olukordades olla ühtmoodi vajalikud. Tähtis on luua selgust ja väärtust kliendile. Las kliendid otsustavad ise, kellele ema, kellele tütar. Heaks tooniks võiks olla ju ka see, et teenuse pakkumisega kaasneb turu harimine ja ­ootuste juhtimine. Oluline on aru saada, mis on mis ja kes on kes.

Kootsing suurendab eneseteadlikkust

Kootsing põhineb usul, et iga inimese sees on vastused olemas. Protsessi käigus toimuva eneseanalüüsi kaudu suureneb kliendi eneseteadlikkus, võime maksimeerida oma potentsiaali.

Koots aitab kliendil oma soovides selgusele jõuda ja kavandada sammud nende poole liikumiseks. Kootsi roll on toetada kliendi eneseavastamist, jälgides, et toimuks liikumine eesmärkide suunas. Kui treener keskendub sportlase vigadele ja nende parandamisele, siis koots aitab inimesel teha tööd arenguvõimalustega, mis toetuvad tema individuaalsetele tugevustele ja võimetele.

Konsultandi otsime enamasti üles tema ekspertiisi pärast. Tal on midagi (teadmine, kogemus, oskus), mida meil pole. Kuigi lähenemine konsulteerimisele võib varieeruda, eeldatakse enamasti siiski seda, et konsultant annab olukorrale hinnangu, sõnastab probleemid ja pakub välja ka lahendused.

Konsultant kirjutab n-ö retsepti, mõni lahkem neist võib lahenduse kliendi eest koguni ellu viia. Kootsing eeldab ja usub, et inimesed suudavad ise lahendusi leida.

Mentor jagab teadmisi

Mentor on kogenud ekspert, kes jagab lahkelt oma teadmisi ja kogemusi. Mentor annab nõu, koots seda ei tee. Mentor võib ka kootsida. See on aga juba mentorluse kõrgeim tase. Mentorlus on selles kirjatükis toodud teenustest ainus, mida traditsiooniliselt tasuta pakutakse.

Koolitamistegevuses lähtutakse koolitajate seatud eesmärkidest, mille alusel pannakse kokku koolitusprogramm. Kui kootsinguprotsessis seab klient endale ise eesmärgi, siis on koolituse protsess enamasti lineaarselt planeeritud teekond. Kootsingu protsessis pole plaani, on kokkulepitud eesmärk, mille poole koos liigutakse.

Teraapias tegeletakse väljakutsetega, mis takistavad indiviidi toimimist olevikus. Sageli on teemaks suhted, konfliktid ja enamasti on need minevikuga seotud. Kootsing minevikku ei lähe, sest kootsil puudub selleks ettevalmistus. Siin vaadatakse tulevikku ja toetatakse kliendi initsiatiivist alguse saanud personaalset ning professionaalset arengut.

Algajale sobib koolitus

Eelnevat ülevaadet lihtsustatult kokku võttes võiks potentsiaalsetele klientidele soovitada järgmist. Kui oled olnud tubli spetsialist ja sind on edutatud juhiks, sobib sulle kui algajale juhile hästi üks terviklik ja praktiline juhtimisoskuste koolitus. Saad aru, mis rolli oled sattunud ning kuidas erinevaid juhtimisolukordi lahendada. Võid endale võtta ka mentori, kes vanema ja kogenud juhina sulle oma kogemusi ning soovitusi jagab.

Kui oled olnud juht juba 3+ aastat ja tunned, et selles töös on asju, mida tahaksid osata paremini, tasub endale juhtimiskoots (executive coach) leida.

Tema abiga juhtimisolukordade ja -tegevuste üle mõtiskledes avastad endas seni rakendamata potentsiaali ja ressursid. Juhul, kui sul on juhina vaja organisatsioonis muudatusi läbi viia või arendada uusi teenuseid, võib sulle appi tulla konsultant. Tal on selles vallas rohkelt kogemusi ja tema oskab head nõu anda.

Küllap näeme ka Eesti turu arengut ja korrastumist pigem varem kui hiljem ja saame juba mõne aja pärast rääkida vaid parimast kootsingupraktikast Eestis. See on turg, kus pakkuja suudab ennast selgelt defineerida. Tellija mõistab erinevate pakkujate vahel vahet teha, eelistades kvaliteetset, ka rahvusvaheliselt akrediteeritud ning just talle sobivat teenust. Üks on kindel, kootsing on tulnud, et jääda.

Autor: Riina Varts, juhtimis-coach

Jaga lugu:
Seotud lood
KONVERENTSID.EE UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Pärnu Konverentsid.ee toetajad:

Liina Leiten
Liina LeitenKonverentsid.ee juhtTel: 51 84 004