28 märts 2018

Suhtekapital kui meeskonna oluline vara

Jaanus Kangur  Foto: Urmas Kamdron

Ilmselt on igaüks mingil moel puutunud kokku väitega, et inimesed on ettevõtte suurim vara. Kas see ka tegelikult nii on?

Kahtlustan, et paljudel juhtudel inimesed ise nii ei tunne ja mõnel juhul ei suhtu juhid inimestesse kui olulisse varasse, vaid pigem, nagu kirjutab Helmese juht Jaan Pillesaar: “Olen märganud, et mõned ettevõtted suhtuvad töötajatesse nagu kulumaterjalidesse. Kui kulub ära, siis leiame uued.” (PM 21.03.2018). Pillesaar viitab mitmetele uuringutele, mis esitavad seoseid töötajate hea- ja rahulolu ning ettevõtte majandusliku edukuse vahel. Ta väidab, et Helmes kaotaks aastas umbes miljon eurot, kui ei arvestaks oma 300 töötaja heaoluga.

Mida saab ettevõte oma töötajate heaoluks teha ja mida peaks juht tegema, et tema meeskonna rahulolu oleks piisaval määral tagatud?

15aastase meeskondadega töötamise kogemuse põhjal olen kasutusele võtnud suhtekapitali mõiste. See on kujund, mis iseloomustab meeskonnaliikmete vaheliste suhete kvaliteeti. See koosneb väga mitmetest erinevatest parameetritest, mida on võimalik mõõta. 

Mida rohkem kapitali, seda ­paremad suhted

Mida rohkem kapitali, seda paremad suhted ja mida vähem kapitali, seda halvemad. Kui kapital on täiesti otsa saanud, siis on suhted kriitiliselt halvad ning peamiselt tegeletakse üksteise kahjustamise ja vastutöötamisega ning töö tulemuslikkus kannatab märkimisväärselt. Kui suhtekapital on otsa saanud, on juhi vahetus tavaliselt vältimatu. Suhtekapital on hea mõiste, hindamaks meeskonna tervist ja tugevust ning valmisolekut tööalasteks sooritusteks. 

Mida rohkem on suhtekapitali, seda paindlikum ja tugevam on meeskond ning seda lihtsam on läbi viia muutusi. Mõnikord on vaja esmalt panustada suhtekapitali kogumisse ning seejärel käivitada vajalik muutus. 

Tihti tehakse aga vastupidi. Olen sattunud töötama meeskondadega, kus muutuse käivitamiseks kulus poolteist aastat järeltöid ning olukord päädis juhi lahkumisega, sest suhtekapital polnud piisav muutuse elluviimiseks ning uuendused vähendasid seda kriitilise määrani.

Suhtekapitali saab teadlikult koguda ja see võiks olla juhi üks eesmärkidest. Mida rohkem suhtekapitali, seda lihtsam on kõikide juhtimisfunktsioonide täitmine. 

Lõpuks on sellel ettevõttele rahaline väärtus. Kuidas siis suhtekapitali koguda? Nagu suhted ikka, on see kompleksne ning alati ettevõtte ja meeskonna spetsiifiline, ent üldistades võib öelda, et suhtekapitali kogutakse ühiste positiivsete elamuste kaudu. See võib olla tööalaste saavutuste märkamine ja äramärkimine. 

Tunnustamine on osa meeskonnakultuurist

Douglas MacGregor on nimetanud seda ühiseks tähistamiseks (celebrate), mis võib olla omaette meeskonnarituaal. 

Oluline pole selle tähistamise suurus, vaid see, et saavutuste märkamine ja tunnustamine oleksid osa meeskonnakultuurist. See küll algab alati juhist, ent on hea, kui meeskond tähistab oma saavutusi ka siis, kui juhti parasjagu kohal ei ole. 

Suhtekapitali võib koguda ka ühiste positiivsete elamuste kaudu, mis ei ole otseselt tööalased saavutused. Olgu see siis mõni meeldiv tööväline tegevus või töökeskkonna element nagu pinksilaud koridoris. 

Oluline on, et need ei muutuks eesmärgiks omaette, vaid kannaksid ikkagi suhtekapitali kogumise eesmärki.

Kriitilise tähtsusega on oskus tulla toime meeskonnasiseste erinevuste ja võimalike konfliktidega. Iga konflikt vähendab suhtekapitali ning mida pingelisemad on meeskonnasisesed suhted, seda enam suhtekapitali ära kasutatakse. Kuigi konflikt võtab suhtekapitalist mingi summa ära, võib nimetada väljavõetud summat investeeringuks kui konflikt lahendatakse nõnda, et pärast on suhted paremad kui enne konflikti tekkimist. 

Alati ei pruugi see õnnestuda, ent on võimalik. See eeldab juhilt mitmeid olulisi oskusi, alates konflikti määratlemisest ehk diagnoosimisest kuni osapoolte kuulamise ja lepitamiseni. 

Need on oskused, mille omandamisse on igal juhil kasulik investeerida, sest suhtekapital on meeskonna ja ettevõtte oluline vara.

Koolitus: Konfliktide lahendamine: Jaanus Kangur: Äripäeva Akadeemia saab SIIT.

Koolitaja

Korraldaja

25. mai 2018

Lisainfot

Autor: Jaanus Kangur, religiooniantropoloog ja koolitaja

Jaga lugu:
Seotud lood
KONVERENTSID.EE UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Pärnu Konverentsid.ee toetajad:

Liina Leiten
Liina LeitenKonverentsid.ee juhtTel: 51 84 004