Koolitus

Neli põhjust, miks arendada oma esinemisoskusi

KRISTEL JALAK, DEVELOPDESIGN®

27. august 2018, 00:01
Kristel Jalak, DevelopDesign®

On levinud müüt, et heaks esinejaks peab sündima. Kahtlemata on kergem esineda neil, kes on juba loomu poolest head suhtlejad ja julged pealehakkajad. Samas on kõik veenva ja mõjusa esinemise komponendid õpitavad ning harjutamisega on võimalik neid oskusi arendada igal inimesel.

Esinemisoskusi tasub arendada, sest need on sotsiaalsetest oskustest ühed olulisemad. Seda neljal põhjusel.

Esiteks on esinemisoskused universaalsed. Oskust mõjusalt, enesekindlalt ja veenvalt esineda läheb vaja nii müügi- ja läbirääkimissituatsioonides, poliitikas, juhtimisel, õpetamisel kui ka eraelus. Esinemisoskusi iseloomustab rahvusvahelisus. Erinevates kultuuriruumides defineeritakse head esinemist üsnagi sarnaselt.

Teiseks, me esineme palju sagedamini, kui esmapilgul arvata võiks. Ka need inimesed, kes ei tee ettekandeid, koolitusi või müügipresentatsioone, esinevad vähemalt paar korda päevas. Olgu see siis mingi teabe jagamine, oma seisukoha põhjendamine, kellegi veenmine või tööülesannete andmine. Nende igapäevatöö “pisiesinemiste” kvaliteet on meie karjääri ja edukuse seisukohalt palju olulisem, kui kord aastas saalitäiele inimestele ettekande pidamine mõnel konverentsil.

Kolmandaks, heade esinemisoskustega kaasneb peaaegu alati edukus. Head esinejad paistavad silma igas organisatsioonis ja olukorras. Head esinejad enamasti meeldivad inimestele ja jäävad meelde. Neid kaasatakse tõenäolisemalt huvitavatesse projektidesse, pakutakse uusi väljakutseid ning tõusu karjääriredelil.

Ja neljandaks – esinemisoskuste arendamisel omandatud enesekindlus ja julgus kandub edasi teistessegi suhtlemissituatsioonidesse, seda nii tööl kui väljaspool seda. Heade esinejate tutvusvõrgustik laieneb, suhete kvaliteet paraneb ning esineja rahulolu iseendaga suureneb.

Lõpetuseks – esinemisoskuste puhul on tegemist praktiliste oskustega. Oskusi kahjuks ei saa arendada mugaval passiivsel moel - lugedes raamatut, vaadates õppefilmi või kuulates loengut. Oskuste omandamiseks on vaja harjutada. Harjutamine on tulemuslikum treeneri/juhendaja/coach'i käe all, saades nõuandeid, juhendamist ning tagasisidet.

Toetajad:

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Privaatsustingimused

Iganädalane valik juhtimisartikleid Sinu postkastis!

Jälgi Konverentsid.ee-d sotsiaalmeedias: