28 jaanuar 2019

Kuidas suurendada tööga rahulolu?

Inimene ei ole robot ega saa olla vaid passiivne töö-ülesannete täitja või “mutrike” suures masinavärgis nimega Organisatsioon.

Pixabay.com  

Igaühel meist on oma mõtted, tunded, teadmised, oskused, võimed, vajadused, huvid ja eelistused. Vahel me väsime, tunneme tüdimust, igavust, ärevust või apaatiat, satume konfliktidesse, tajume liigset pinget või avastame, et tööd on liiga palju või hoopiski liiga vähe või me ei näe tehtaval tööl mõtet.

Vahel juhtub, et töökirg kaob ja selles suhtes ei osata midagi ette võtta, sest päris täpselt ei olegi selge, kuskohas on midagi valesti ja häirivat, samas ei ole olukord ka nii hull, et uut tööd otsida, kuid rahulolematus kasvab.

Job crafting tähendab töö iseendale sobivamaks kohandamist. Su tänases töös võib olla ülesandeid ja hetki, mis aeg-ajalt suunurgad alla viivad. Kui neid hetki saab päevas liiga palju, võib ühel hetkel tekkida soov töölt lahkuda ja uus töö leida. Tööd kohandades on aga võimalik muuta olemasolevat tööd selliseks, mida sa tõesti tahad teha!

Töötaja töökoht on tavaliselt üles ehitatud töö analüüsi ja disaini protsessis, koondades ja grupeerides tööülesanded ühe ameti alla, see on kirjas ametijuhendis ja eeldatakse, et seda tööd teeb üks inimene. Värbamisprotsessis selgitatakse välja sobivaim inimene. Paraku ei ole kunagi võimalik leida inimest, kes sobib ametikohale 100%. Küll aga on inimene ise enda parim tundja, seetõttu saab vaid tema ise kujundada oma töökoha veelgi sobivamaks ja motiveerivamaks. Inimesed kohandavad oma tööd niikuinii pidevalt, kuid peamiselt alateadlikult selleks, et vähendada pinget või ebakõla iseenda ja töö vahel. Mõistlik on, et inimesed teeksid seda teadlikult ja kindla meetodi järgi.

Piiride nihutamine ja töö kohandamine

Job crafting on piiride nihutamine kas tööülesannetes või -suhetes, kas füüsiliselt või kognitiivselt: võttes ette rohkem või vähem ülesandeid, laiendades või vähendades nende kohaldamisala või muutes viisi, kuidas neid tehakse. Suurendada või vähendada saab töö variatiivsust, leida uusi suundi, lähenemisi, võtta kasutusele tarkvara, seda muuta jms. Oma tööd analüüsitakse kolmest komponendist lähtuvalt – tööülesanded ja nende sobivus, töösuhted ning töö mõte.

Job crafting ehk töö kohandamine on töö rikastamise ja kujundamise meetod, oma töö analüüs, pilt sellest, kuidas inimene ise oma tööd mõistab, mis aitab kohandada tööülesandeid isiksusega sobivamaks ning rohkem tunnetada oma töö tähtsust ja tähendust. Analüüsi tulemusel tajutakse vähem pinget ja stressi ning suurenevad pühendumus, motivatsioon, tulemused ja tööga rahulolu. Juba aastal 1909 leidis kinnitust asjaolu, et mida parem on sobivus inimese ja töö vahel, seda suurema rõõmuga inimene tööd teeb, seejuures paranevad nii tööga rahulolu, motivatsioon, pühendumus, töösooritus kui ka -tulemused. Töö kohandamine annab töötamisse uut energiat ning suurendab sobivust töö ja töötaja vahel, mis võimaldab inimeste kompetentsust maksimaalselt ära kasutada ja tagab pideva arengu.

Job crafting’uga on võimalik teha väikeseid, kuid märkimisväärseid muudatusi enda ja töö parema sobivuse saavutamiseks. Inimesed arvavad tihti, et nende tööülesanded on kivisse raiutud, kuid enamasti on võimalik paindlikult oma tööülesandeid muuta.

Ükski tööandja ei taha kaotada head töötajat ega soovi, et inimesed läbi põleksid või teeksid oma tööd vastutahtmist. Tööandja soov on, et inimesed panustaksid oma oskuste ja teadmistega maksimaalselt organisatsiooni eesmärkide täitmisesse ja teeksid seda rõõmuga.

Siin tulebki appi job crafting, mida rakendades saab näha oma tööd paindlikumalt kui lihtsalt rangelt paigas tööülesannete nimekirja. Nii saab töö ümber “voolida”, sobivamaks inimese tugevuste, isiksuse, väärtuste, kire ja huvidega. Seejuures on võimalik muuta ka mõtteviisi, et keskenduda rohkem loodavale väärtusele ja töö tähendusele.

Töö kohandamise näol on tegemist võimsa tööriistaga, mis võimaldab suurendada kontrollitunnet oma tööelu üle, üllatades samal ajal tööandjat üha paremate töötulemustega. Igas töös on võimalik endale midagi sobivamaks kohandada ja sellega võib algust teha kohe praegu!

Hea kohandaja küsimustik

Mida rohkem saad jah-vastuseid, seda parem töö kohandaja oled. Nende küsimustega tegelemine annab ka väärtuslikke mõtteid oma töö ümber craft’imiseks.

Kas tead, mida sinult tööl nõutakse?

Kas tunned oma tugevusi?

Kas saad oma tugevusi oma töös iga päev rakendada?

Kas tunned ennast?

Kas sinu isiksuseomadused toetavad sinu töö tegemist?

Kas sul on sobivad materjalid ja keskkond, et teha tööd hästi?

Kas sul on võimalus teha tööl iga päev seda, mida teed kõige paremini?

Kas oled viimase seitsme päeva jooksul saanud tunnustada, et teed tööd hästi?

Kas kaastöötajad hoolivad sinust kui inimesest?

Kas keegi kaastöötajatest julgustab sind su arengus?

Kas tööl näib sinu arvamus lugevat?

Kas sinu organisatsiooni missioon/eesmärgid panevad sind tundma, et su töö on tähtis?

Kas su kaastöötajad on pühendunud tegema head tööd?

Kas viimase kuue kuu jooksul on keegi sinu organisatsioonist rääkinud sinuga su arengust?

Kas sul on olnud võimalus viimase aasta jooksul oma töös areneda ja õppida?

Kas saad oma tööülesandeid või nende tegemise viisi endale sobivamaks muuta?

Kas saad muuta seda, kellega koos sa midagi tööl teed?

Kas saad muuta töölõike, mis sinu meelest ei ole produktiivsed?

Kas tead, millist väärtust maailmale lood?

Kas sinu ja organisatsiooni väärtushinnangud ühtivad?

Kas oled pingutanud, et teisi tööl mõista?

Kas oled loonud teadlikult tööl uusi suhteid või olemasolevaid täiustanud?

Jaga lugu:
Seotud lood
KONVERENTSID.EE UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Mida teevad parimad juhid teisiti?

Pärnu Konverentsid.ee toetajad:

Liina Leiten
Liina LeitenKonverentsid.ee juhtTel: 51 84 004